Oenighet kring barns boende efter separation.

Hej. Min fd meddelade mig igår om att han flyttar ut från mig om 2 veckor och ska bli inneboende i ett rum hos sin mamma. Där tänker han ha vår gemensamma dotter varannan vecka. Jag har ytterligare 2 barn som jag har ensam vårdnad om.

Är det rätt att separera syskonen frpn varandra? Måste jag gå med på att vår dotter varannan vecka ska bo i ett rum hos farmor men utan sina syskon? Måste jag gå med på min fd vilkor innan vi har haft samarbetsamtal? Vad händer om säger nej innan vi är överens?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad som är rätt eller fel i detta fall går inte att säga, för det beror helt och hållet på situationen. Det som man ien domstol utgår från när man bestämmer hur barnen skall bo efter en separation, är inte en mall där man förbestämt hur barn ”skall leva”. Man utgår helt och hållet från vad som är bäst för respektive barn i respektive situation. Barnets bästa är helt i fokus och det är därför svårt att svara på om det är ”rätt” att separera på syskon.

Utgångspunkten i Föräldrabalken(lagen som hanterar dessa problem) är dock att barn mår som bäst när de har en nära relation till båda sina föräldrar. Vilket är varför man i en domstol ofta beslutar om gemensam vårdnad. När det då gäller boendet så brukar man tänka så att ett växelvis boende ger en naturlig vardagskontakt med båda föräldrarna. Kan ni som föräldrar inte komma överens om vad ni tycker är bäst för barnen angående boendet så får en domstol avgöra det. De kommer då utreda situationen och din dotters boendesituation hos din f.d. samt frågan om det är bra att separera syskonen växelvis kommer då vara en del av den utredningen. Hur domstolen kommer döma där är omöjligt för mig att svara på. Och vad som är ”rätt eller fel” är därför svårt att säga.

Man måste inte gå med på varandras villkor, men man har som förälder en skyldighet mot sina barn att ge dem trygghet och omvårdnad. I många fall så kan den ena föräldern inte tillgodose de behoven och då är det kanske bra att försöka få ensam vårdnad eller att barnet skall bo hos en av föräldrarna på heltid. Men finns det en chans att samarbeta så skall föräldrarna göra det så gott det går. Samarbetssvårigheter kan bli en nackdel i en eventuell tvist.

Det låter på din fråga som om du behöver hjälp från en jurist som är expert på just vårdnadsfrågor. Du kan boka tid för det här.

Med Vänlig Hälsning

Matilda BonaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”