Oeinghet om skuld - hur är chanserna att få betalt?

2016-03-20 i Fordringar
FRÅGA
Min förra sambo och jag har ett lån på 120 tusen kronor som bara står på mig då hon hade ingen inkomst och banken ville inte ha med henne på låneansökan och nu vägrar hon betala och säger hon inte är skyldig mig något lånet innefattar möbler, resor, silikonbröst och gamla räkningar som vi löste när vi gick isär. Har jag nån chans att få den delen av lånet hon inte betalar även om hon skulle neka? Bestämde när vi gick isär jag skulle få hälften varje månad och det har jag inspelat när hon erkänner. Hur ser chanserna ut?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du står ensam på låneansökan till banken så är du ensamt betalningsansvarig för lånet i förhållande till banken. Det innebär att du ensamt ansvarar för att lånet betalas tillbaka till banken, oavsett om du får pengar från din f.d. sambo eller inte.

Utifrån din beskrivning av situationen framstår det som att du och din f.d. sambo var överens (ingått ett muntligt avtal) om att hon skall betala tillbaka en del av lånesumman till dig eftersom hon också fått ta del av ”dina” lånepengar. På juridiskt språk säger man att du har en s.k. ”fordran” på en viss summa pengar mot din f.d. sambo – omvänt säger man att hon står i skuld till dig. Eftersom din f.d. sambo nekar till detta hamnar man i en situation där ”ord står mot ord”.

För att juridiskt sett kunna lösa tvister där ord står mot ord använder man sig av något som kallas ”bevisbörderegler”. Det innebär att den person som ”bär bevisbördan” måste kunna bevisa att sitt påstående stämmer. Man brukar säga att ”man skall styrka sitt påstående”. Om den personen som bär bevisbördan inte lyckas styrka sitt påstående kommer den personen att förlora tvisten. Du bär bevisbördan för att du har en fordran mot din f.d. sambo – och måste kunna bevisa detta påstående. Inspelningen som finns angående hennes erkännande och er avbetalningsplan skulle kunna användas som bevisning för att styrka ditt påstående. Det är dock viktigt att det av inspelningen framgår klart och tydligt att avbetalningsplanen härstammar från just den här fordran – för det är just ”fordrans existens” som du måste kunna bevisa.

Att driva en rättslig process är dock både kostsamt och tar lång tid och jag skulle därför i första hand råda dig till att vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att få betalt av din f.d. sambo. Kronofogdemyndigheten kan utfärda ett s.k. betalningsföreläggande mot din f.d. sambo. Genom ett betalningsföreläggande, fastställer myndigheten att du har rätt att få betalt men dem kan också hjälpa dig att få betalt genom att dem kan tvinga din f.d. sambo att betala genom s.k. utmätning. Läs mer om betalningsföreläggande här. Förfarandet regleras genom Lag om betalningsföreläggande och handräckning. På kronofogdemyndighetens hemsida hittar du också ansökningsblankett om betalningsföreläggande. En förutsättning för att kunna få hjälp av kronofogdemyndigheten är att skulden är förfallen till betalning. Eftersom ni har kommit överens om en avbetalningsplan kan man säga att skulden förfaller allteftersom din f.d. sambo inte rättar sig efter avbetalningsplanen.

Ofta kan endast ”hotet” om att blanda in kronofogden vara ett bra påtryckningsmedel för att få någon att göra rätt för sig. Om du och din f.d. sambo skulle komma överens råder jag dig till att försöka få ner er överenskommelse på ett skriftligt avtal där det klar och tydligt framgår, hur mycket din f.d. sambo är skyldig dig, när hon senast skall betala och eventuell ränta. Detta skriftliga avtal skall undertecknas av er båda. Ett skritligt avtal kan alltså också användas som bevisning i en eventuell senare rättegång.

Sammanfattningsvis, oavsett om du får betalt av din f.d. sambo eller inte, så är du ensamt betalningsansvarig för lånet i förhållande till banken. I en rättslig tvist måste du kunna bevisa att du har en fordran mot din f.d. sambo – inspelningen kan användas som bevisning för detta påstående under förutsättning att det faktiskt framgår klart och tydligt att avbetalningsplanen härstammar från just den aktuella skulden. För att undvika en långdragen och kostsam rättslig tvist råder jag dig dock till att till första hand ta hjälp av kronofogdemyndigheten för att få betalt av din f.d. sambo.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (766)
2021-01-21 Hur gör jag för att kräva in skuld från delägare till samägd egendom?
2021-01-20 När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?
2021-01-19 Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?

Alla besvarade frågor (88309)