Obegränsat skattskyldig

2016-09-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Om man har ett utlänskt bolag och man tar ut aktie utdelning till Sverige där man bor och står skriven. Hur mycket skatt betalar man då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.

Som boende i Sverige är du obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Detta betyder att du är skattskyldig för samtliga inkomster, båda från utlandet och från Sverige, 3 kap. 8 § IL. Du ska skatta i inkomstslaget kapital för utdelningen, 41 kap. 1 § IL.

Hur mycket skatt du behöver betala beror på om det är onoterade eller noterade aktier. Vidare kan det finnas begränsningar i hur mycket utdelning du kan ta innan utdelningen i alla fall beskattas som tjänst enligt 57 kap. IL, om det rör sig om ett sk. fåmansAB.

För noterade aktier är skattesatsen 30%. För onoterade aktier gäller skattesatsen 30% kvoterat till 5/6 om inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt IL av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med motsvarande inkomster. Då jag inte vet några detaljer om dina omständigheter kan jag inte svara exakt på vilken skatt du behöver betala.

Angående avräkning av eventuell utländsk skatt kan hänvisas till skatteverkets rättsliga vägledning i följande länk.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll