Obegränsat skattskyldig?

2016-01-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag är medborgare i Ukraina som har en bostadsrätt i Sverige vill sälja den .Kommer vinsten beskattas om jag inte längre folkbokförd i Sverige?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Beskattning av bostadsrätter regleras i 46 kap. Inkomskattelagen (IL) i kombination med vissa bestämmelser i 44 kap. Frågan huruvida du faktiskt blir beskattningsskyldig för den uppkomna vinsten (som alltså räknas ut enligt de tidigare nämnda kapitlen) beror på om du anses vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig för inkomster i Sverige. Vad som menas med dessa uttryck framgår av 3 kap. 8 § resp 3 kap. 17 § IL. I förevarande fall är man beskattningsskyldig för en vinst på en privatbostadsrätt alldeles oavsett om man anses vara begränsat eller obegränsat skattskyldig. Är man obegränsat skattskyldig i Sverige är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 §).

Är man begränsat skattskyldig är man skattskyldig i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige. Detta framgår av 3 kap. 17 § p. 11. Eftersom jag är osäker på om du hade nyttjanderätt till bostadsrätten, varav det alltså finns en möjlighet att denna punkt utesluts, kan jag närmare förklara situationen med obegränsat skattskyldighet eftersom denna som tidigare nämnt betyder att man är skattskyldig för alla inkomster i Sverige.

I 3 kap. 1 § anges att med obegränsat skattskyldig är den som:

Den som är bosatt i SverigeDen som stadigvarande vistas i Sverige, ellerDen som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Baserat på dem uppgifter du angav kan första och andra punkten uteslutas. Däremot kan den tredje punkten bli aktuell i ditt fall. Enligt 3 kap. 7 § (som du hittar här) ska vissa omständigheter beaktas när man ska avgöra huruvida någon har väsentlig anknytning till Sverige:

Eftersom jag inte vet hur dina livsförhållanden ser ut är det svårt att besvara om du uppfyller någon av nämnda omständigheter. Att just en omständighet är uppfylld behöver dock nödvändigtvis inte innebära att man anses ha väsentlig anknytning hit. Det som däremot kan sägas är att ju fler omständigheterna som är för handen, desto större är chansen/risken för att man anses vara obegränsat skattskyldig.

Min rekommendation är dock att du hör av dig till Skatteverket som har fler uppgifter till godo än vad jag har och som därmed som kan ge dig ett definitivt besked rörande din skattskyldighet.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll