FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/02/2018

Oavlönad praktik - bindande avtal via mail?

Vi har haft email kontakt med en kille från Tyskland att komma och göra obetald praktik inom design åt oss i Filippinerna. Vi har skrivit att han kan göra vår logga på distans innan han kom hit men då det gick långsamt fram, och var svårt att kominucera valde vi att gå med en annan designer på plats för loggan, men att vi skulle fortsätta jobba med honom när han väl kom ner. Han försöker nu få ekonomisk kompensation genom en advokat för det arbete han har gjort tills nu, för dykkursen hans flygbiljett då han väljer att inte komma hit längre. Kan han det? Vad kan vi göra? Vad krävs för att det ska vara ett bindande avtal via email? Skickar gärna email för bättre förståelse. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni valt att vända er till oss på Lawline med er fråga, samt stort tack för att ni använt en av våra Expresstjänster!

Jag kommer dela upp svaret i olika rubriker för att ni enklare ska kunna förstå rättsläget. Till sist i svaret har jag angett en rekommendation över hur ni kan gå vidare med ärendet.

Längst ned finner ni min mailadress där ni kan nå mig om det är något i svaret som ni inte förstår.

Redan nu vill jag göra er uppmärksamma om att jag endast kan svara på vad som gäller enligt svensk rätt. Då jag inte vet vilket land ert bolag kommer ifrån kan jag heller inte svara på vilket lands lag som ska gälla i en tvist gällande skadestånd/avtal/oavlönat arbete.

Vad krävs för ett bindande avtal via mail?

I den svenska rätten har vi en långtgående avtalsfrihet vilket delvis innebär att det inte finns några formkrav på de flesta avtalen. Avtal som har formkrav är exempelvis köpeavtal vid köp av fastighet. Ett sådant avtal om oavlönad praktik som ni slutit via mail har dock inga formkrav, och kan alltså ingås antingen skriftligen eller muntligen. Eftersom ni har ingått avtalet via mail är det skriftligt. Er kontakt via mail där ni kommit överens om praktiken samt att den ska vara obetald är fullt tillräckligt för att ett bindande avtal ska anses föreligga. Det räcker alltså att båda parter godkänner det som bestäms, och att parterna har kommit överens för att ett bindande avtal ska föreligga.

Har den tyska killen rätt till ekonomisk ersättning?

I mitt svar kan jag endast utgå ifrån vad som gäller enligt svensk rätt, och jag antar även i mitt svar att ni är ett svenskt bolag. Det jag inte kan svara på är om den filippinska respektive tyska rätten innehåller några minimilöner och begränsningar i huruvida oavlönad praktik får förekomma. Jag kan heller inte svara på den tyska rätten och vad det är han försöker kräva er på. Ni får gärna komplettera på denna fronten via mail senare. Hela mitt svar gäller alltså utifrån svensk rätt och svensk skadeståndsrätt/avtalsrätt.

I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön, och oavlönad praktik är alltså helt lagligt och okej. Eftersom ni från början kom överens om att praktiken och arbetet skulle vara oavlönat har han inte rätt till lön/ersättning för det arbete som han hittills har genomfört. Eftersom ni fortfarande erbjuder den tyska killen praktik, bara att hans arbetsuppgifter med loggan är ändrade, har ni inte begått något avtalsbrott och ni behöver därför heller inte ersätta honom för inbokad resa eller liknande. Ni ska inte lastas för att den tyska killen väljer att inte komma – hans val att inte komma beror inte på någon omständighet från er sida. Hade ni däremot begått ett avtalsbrott genom att exempelvis inte erbjuda honom praktiken längre hade ni kunnat bli skadeståndsansvariga och behövt ersätta den tyska killen för kostnader han haft (så som flygbiljett etc.). Dykkursen däremot är ingenting som ni oavsett avtalsbrott eller inte ska stå för. Dykkursen har han bokat på eget initiativ och inte för att han måste.

Rekommendation

Min rekommendation är att ni kontaktar den tyska killen och bestrider hans krav på ekonomisk ersättning samt förklarar varför ni bestrider utifrån de grunder jag angett ovan.


Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Tveka inte på att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se om det är någon bit i svaret som ni inte förstår. Återkom gärna till mig också om jag har missförstått er fråga, och huruvida den tyska killen försöker kräva er på ersättning med hjälp av en tysk advokat och enligt tysk rätt?

Allt gott och lycka till!

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning