Nyttjanderättsersättning

2021-05-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag har fått fly mitt hus pga våld i nära relation som pågått i flera år . Har tidigare alltid tagit tillbaka allt men kommer nog genomföra denna gång. Vi äger huset 50/50 och han förhalar försäljning och bor kvar. Har jag rätt att kräva hyra av honom för att han bor kvar? Betalar halva amorteringen just nu . Elavtalen sa jag upp och sophämtningen. Känns inte rimligt att jag skall ha högre kostnader när jag fått fly vårt hus.Tack på förhand .
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst - jättetråkigt att du befinner dig i en sådan knepig situation.

Jag skulle först och främst rekommendera dig att polisanmäla din tidigare partner. Våld i nära relation kan utgöra bland annat misshandel enligt brottsbalken (BrB) 3 kap 5 §. Om våldet och trakasserierna varit upprepade kan det också utgör grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a § andra stycket.

Som jag förstår din fråga, undrar du dock om du på något sätt kan kräva något av din tidigare partner. Jag kommer dels gå igenom regler om tvångsförsäljning av fastigheter, dels huruvida du kan kräva hyra av honom.

Tvångsförsäljning

När flera personer tillsammans äger en fastighet, är samäganderättslagen tillämplig (se samäganderättslagen (SamägL 1 §). Samäganderättslagen utgör ett instrument för att lösa ägarkonflikter, det vill säga när två delägare exempelvis inte kan enas om att sälja fastigheten.

Om din tidigare partner inte vill sälja fastigheten, kan du ansöka hos domstol om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (SamägL 6 §). Beslutar domstolen att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, ansvarar en god man för auktionen, för att köpeskillingen fördelas mellan er och för att köpebrev upprättas (SamägL 8 §). Du ansöker om tvångsförsäljning hos den tingsrätten i den ort där fastigheten finns (SamägL 18 §). För att tvångsförsäljning ska vara möjlig, förutsätts dock att du och din tidigare partner inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte ska ske (SamägL 6 §). Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka hos domstol om att få fastigheten såld, även om din tidigare partner inte vill sälja, så länge som ni inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte får ske.

Nyttjanderättsersättning

Nyttjanderättsersättning kan aktualiseras när sambor separerar och den ena bor kvar i bostaden (se bland annat rättsfallet NJA 2006 s 206). Den som bor kvar ska som utgångspunkt då betala ersättning för nyttjande av bostaden till den som flyttat ut. Det blir en slags "hyra" som betalas från den som bor kvar till den som har flyttat ut. Detta gäller dock endast från tiden från separationen fram till att bodelningen är klar. Du har då rätt att få betalt för olika kostnader som du har haft kopplade till bostaden. Denna beräkning kan vara rätt knepig att göra. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med såväl bodelning av er samboegendom, som eventuell rätt till nyttjanderättsersättning.

Sammanfattning

Du kan med andra ord kräva att fastigheten säljs, såväl som kräva nyttjanderättsersättning. Efter en bodelning kommer dessutom fastigheten att tillfalla någon av er, alternativt att den säljs. Därför kan det vara bra att få till en bodelning så fort som möjligt. Jag rekommenderar dig också att polisanmäla din tidigare sambo.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johannes Ljusteräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?