Nyttjanderätts ställning vid exekutiv försäljning

Hej. Har en fråga åt min mor.Hon äger och bor i ett hus som hon har på ett arrende.

Den gården som hon har arrendet på har ägaren hamnar hos kronofogden.

Och nu skall den auktioneras ut, hur blir det för henne om det blir en ny ägare ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För den exekutiva försäljningen av fastigheten gäller regler i främst 12 kap. Utsökningsbalken (UB).

Hur går försäljningen till?

Utmätt fast egendom säljs normalt på offentlig auktion, som administreras av Kronofogden (UB 12:1). Inför den exekutiva försäljningen upprättar Kronofogden en sakägarförteckning med de fordringar och andra rättigheter som personer har i fastigheten (UB 12:25). I Sakägarförteckningen antecknas först fordringar som har särskild förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (exv. Panträtt i fastigheten). Vidare antecknas den fordran som föranlett exekutionen (exekutionsfordringen). Dessutom antecknas nyttjanderätt, förutsatt att rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling. I sakägarförteckningen medtas också kostnaderna för det exekutiva förfarandet (UB 12:26 st. 2). Nämnda rättigheters företräde i förhållande till varandra beror på tidpunkten för inskrivningen. Är en rättighet oinskriven, blir den placerad efter de inskriva rättigheterna.

När fastigheten sålts fördelar Kronofogden köpeskillingen i enlighet med sakägarförteckningen, den som står först får betalt osv. Kronofogden får inte sälja fastigheten till lägre belopp än att det täcker alla fordringar med bättre rätt än exekutionsfordringen, inklusive kostnaderna för försäljningen, det s.k skyddsbeloppet (UB 12:29 och 12:32).

Din mors arrende?

Är din mors nyttjanderätt till fastigheten intecknad, har den företräde i förhållande till andra rättigheter efter dagen för inteckningen; en intecknad nyttjanderätt som faller inom skyddsbeloppet är alltid skyddad. Faller det utom skyddsbeloppet kan rättigheten "offras", om det skulle bli nödvändigt för att tillgodose utmätningssökanden. Dock kan köparen av fastigheten begära att nyttjanderätten ska bestå (JB 6:12).

Jag hoppas din mor känner att min beskrivningen av lagreglerna gav en bra upplysning.

mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”