Nytt samboavtal?

FRÅGA
Hej, jag och min sambo ska sälja huset som vi äger tillsammans och flytta till bostadsrätt. Jag kommer löpa bostadsrätten för att min sambo vill köpa en lägenhet utomlands och hyra ut. Vi har sedan tidigare ett av båda parter undertecknat dokument som säger att sambolagen inte ska gälla mellan oss.Måste det skrivas om nu när vi byter bostad samt att jag kommer äga den nya bostaden till 100%, dvs måste det skrivas in att bostadsrätten inte ska omfattas av bodelningen enligt sambolagen?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är sambolagen (SamboL).

Jag kommer först kort nämna sambolagstiftningen. Sambo definieras i 1§ 1 st SamboL som "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Har bostaden skaffats för att användas som gemensam bostad kommer den ingå i en bodelning, om någon av er så begär en bodelning, 8§ SamboL. Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohag (3§ SamboL). Gemensamt bohag är inre lösöre (möbler med mera), och inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål eller uteslutande används utav ena sambon (6, 7§§ SamboL). Genom ett samboavtal kan bodelningsreglerna i sambolagen helt eller delvis bortses ifrån. Där exempelvis den gemensamma bostaden inte ska tas med, men övrig samboegendom ska vara med vid en bodelning.

Utgör bostaden samboegendom spelar det ingen roll hur ägandeförhållandet ser ut, skrivs inte ett samboavtal som säger att delar av eller hela sambolagen inte ska gälla kommer all samboegendom delas lika vid en bodelning (14§ SamboL).

Samboavtalet mellan er kan behöva uppdateras beroende på vad som framgår i det. Om det specifikt står listat den första bostaden som den som ska undantas från sambolagen tordes inte den nya bostaden inkluderas. Har samboavtalet istället skrivits av en mer allmän natur, att sambolagen inte ska gälla mellan er, så bör avtalet gälla. Då tordes inte ett nytt samboavtal behöva skrivas.

Svaret på din fråga blir då beroende på vad som framgår i samboavtalet. Står det specificerat för er nuvarande bostad, exempelvis genom specifik angiven adress eller dylikt, finns det god anledning att uppdatera avtalet. Är avtalet istället mer standardiserat, ska det gälla mellan er. Vid tvivel kan det vara bäst att vara på den säkra sidan och uppdatera samboavtalet så bostadsrätten inte tas med vid en bodelning. Vill ni ha mer rådgivning och eventuellt skriva ett nytt samboavtal är ni välkommen att kontakta en utav Lawlines jurister här.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82613)