FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/05/2017

Nytt hyreskontrakt

Hej jag undrar om man kan skriva på kontrakt i efterhand. Jag flyttade nyligen (snart en månad sen) och min inneboende flyttade med mig. I flytt kaoset glömde vi skriva nytt kontrakt och jag ska nu skriva upp ett men undrar om jag ska låta det gälla från nu eller om det kan gälla från inflytt.

Tack på förhand för hjälpen

Emma

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsfriheten i Sverige är stor. Det innebär att så länge parterna är överens om ett avtals innehåll och accepterat det ska avtalet, som huvudregel, anses vara slutet och giltigt. Vidare måste ett avtal inte vara skriftlig, utan även ett muntligt är lika bindande, även fast en hyrestagare alltid har rätt att få sitt hyreskontrakt skriftligt om så önskas. I detta fall kan jag inte se några hinder från att ni låter avtalet gälla från inflyttning, så länge båda parter accepterar det.

Med vänlig hälsning,

Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning