Nytt äktenskapsförord vid arv som ska utgöra enskild egendom?

Hej,

Jag och min man har träffats senare i livet och har barn på var sitt håll. När vi gifte oss gjorde vi ett äktenskapsförord då jag köpte in mig i min mans hus och som vi bodelade. Nu har jag och min bror ärvt ett sommarhus och detta ska vi bodela med vår respektive maka/make. Behöver vi (jag och min man) skicka in ett nytt äktenskapsförord med uppdaterat datum eller fungerar det gamla från 2018? Behöver min bror och hans fru som bara har gemensamma barn göra ett äktenskapsförord som skickas till skattemyndigheten innan bodelningsdokumentet och gåvobrevet skickas in?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äktenskapsförord är till för att bestämma huruvida viss egendom eller all egendom ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom innebär att den inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning som giftorättsgods, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Behöver ni ett nytt äktenskapsförord?
Om ni behöver ett nytt äktenskapsförord beror på hur ert nuvarande äktenskapsförord är utformat. Man kan nämligen utforma äktenskapsförord på olika sätt. Nedan kommer jag förklara två olika utformningar av äktenskapsförord, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.

- Makarna kan föreskriva att viss specifik egendom ska vara den ena makens enskilda egendom. Äktenskapsförordet gäller då för egendom som tillhör någon av makarna vid tidpunkten när äktenskapsförordet skrivs.

- Äktenskapsförordet kan också utformas på sådant sätt att det föreskriver att egendom som kommer att tillfalla ena makenska vara dennes enskilda. Detta alternativ avser alltså även framtida egendom, såsom sommarhuset.

Om ni i ert äktenskapsförord föreskrivit att egendom som kommer att tillfalla någon av er i framtiden ska utgöra enskild egendom kan sommarhuset komma att omfattas. Om ni i äktenskapsförordet däremot bestämt egendomsförhållandena gällande enbart den egendom ni hade vid tidpunkten när ni upprättade äktenskapsförordet så kommer sommarhuset inte att omfattas.

Ert äktenskapsförord gäller tills ni tar tillbaka det eller skriver ett nytt som ersätter det gamla.

Behöver din bror och hans fru upprätta ett äktenskapsförord?
Jag förstår det som att tanken är att sommarhuset ska vara din och din brors enskilda egendom. Äktenskapsförordet avseende sommarstugan kommer för din bror innebära att vid händelse av en skilsmässa kommer sommarhuset inte räknas in som en del av giftorättsgodset, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Ett äktenskapsförord kan upprättas även i efterhand, alltså efter att ni blivit ägare till sommarhuset. Det enda krav som uppställs är att äktenskapsförordet är skriftligt, undertecknat och ingivet till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det är alltså inte nödvändigt att äktenskapsförordet upprättas på förhand, men det är mindre tidskrävande att göra detta på förhand.

Vad gäller gåvobrevet som du nämner i din fråga förstår jag inte riktigt vad du menar men förhoppningsvis så ger ovan svar tillräcklig vägledning för dig i hur ni ska gå tillväga.

Hoppas detta var svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma alternativt kontakta våra jurister.

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000