Nyproducerad bostadsrätts boarea avviker frånval som står i avtalet

Hej.Min son köpte en bostadsrätt med inflyttning hösten 2020.Alltså helt ny från en av våra större företag.Nu kom det ett brev från dom och de sa att bostadsrätten var 78 kvm istället för 80 som det står och de skrivit under på.vad kan man göra i ett sådant läge

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande rätt:

Vid en försäljning av en nyproducerad bostadsrätt tillämpas främst avtalslagen och när upplåtelseavtalet saknar överenskommelser tillämpas bostadsrättslagen. Vid fel i en nyproduktion är det alltså bostadsrättslagen och avtalslagen som ska tillämpas. Bostadsrättslagens felregler rör främst bostadens skick. I ditt fall rör det sig istället om ett potentiellt fel gällande boarean, så vi måste titta på vad som är avtalat istället för att gå in i bostadsrättslagen. Felbedömningen görs först och främst enligt vad som står i köpeavtalet.

Så som jag tolkar dig så står det i köpeavtalet att bostadsrätten ska vara 80 kvadratmeter och att detta inte stämmer överens med den verkliga storleken. Detta tyder på att ett fel föreligger. Det är dock inte en helt solklar bedömning att en felaktigt angiven boarea alltid är ett sådant fel som kan ligga till grund för kompensation till köparen då det inte finns speciellt mycket praxis på området. För det första är det osäkert hur stor avvikelse i kvadratmeteryta som utgör ett tillräckligt stort fel för att kompensation ska vara möjlig. Detta beror dels på hur stor din bostad är men generellt kan sägas att felmarginalen normalt är +/- 1 kvm. För det andra kan det i avtalet stå exempelvis att bostadsarean är "ca 80 kvm". Detta kan innebära att köparen måste räkna med en viss avvikelse i storlek (Södertörns tingsrätt, mål nr. T 4822-10).

Råd:

Vad du och din son bör göra är först och främst att skicka en reklamation (skriftligen) till säljaren så snart som möjligt för att vara tydlig med att du kommer att återkomma med exakta ekonomiska krav. Du och din son bör sedan titta på avtalet och se om boarean är preciserad (alltså att det inte står ex "ca 80 kvm"). Om detta är uppfyllt finns det möjlighet att kräva skadestånd av säljaren eller kanske säga upp avtalet. Det är dock tveksamt om det kommer gå att få kompensation från säljaren då det rör sig om en så pass liten avtalsavvikelse på 2 kvadratmeter. Jag skulle råda dig och din son att trots allt ta kontakt med en jurist, exempelvis hos oss på Lawline, för vidare rådgivning då det rör sig om avtalstolkning. Du kan maila oss på info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-LieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000