Nyproducerad bostadsrätt försenad

2017-03-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Har tecknat ett förhandsavtal 2017-06-16) på en nyproducerad bostadsrätt med beräknad tidpunkt för upplåtelse och inflyttning kvartal 2, 2017. Vårt nuvarande boende lades ut under "på gång" på en mäklares hemsida och intresset var stort och såldes. Kontrakt skrevs med köparna med inflyttning 2017-06-30 för att vi skulle vara säkra att flytta in i den nya bostadsrätten. I oktober 2016 kom ett meddelande om att det var försenat men då vintern varit gynnsam skulle man göra allt för att bygga ikapp och minimera förseningen. Den 28/10 kom ett infobrev och nu var det kraftigt försenat och blir klart i slutet av kvartal 3 och i sin helhet under kvartal 4. Nu har vi fått ett mail från byggherren som säger att "om allt går som planerat kan ni flytta in i början av december". Köparen av vårt nuvarande boende vill inte flytta in senare. Vi står utan bostad i ca 6 månader och vill säga upp förhandsavtalet med hänvisning till att bostadsrätten inte upplåts vid kvartal 2. Vi har skickat mail och lagt en skriftlig uppsägning på byggherrens adress men till mäklaren som inledningsvis fördelade bostäderna har man meddelat att vi inte tillåts bryta avtalet eftersom information gått ut i god tid (4,5 månader efter tecknandet). Ska vi strida? Vi måste hitta ett annat boende. I uppsägningen har vi angett att ingen av oss har något krav på den andra parten. Inget har betalts ännu.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalsfriheten och principer om avtals bindande verkan är tämligen stora i Sverige. Det innebär således skyldigheter för såväl säljare som köpare, där ni har förpliktigat er att köpa nyttan av bostaden och byggherren, eller egentligen bostadsrättsföreningen, har förpliktigat sig att upplåta bostadsrätten.

Just kring förhandsavtal finns det regler i bostadsrättslagen, där det stadgas just en skyldighet att förvärva bostadsrätten för den som tecknar ett förhandsavtal. I 8 § finns det dock tre situationer där förhandstecknaren har rätt att frånträda avtalet:

1. Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttning

2. Upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelse, p.g.a. av försummelse från föreningen

3. Avgifterna är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet

I detta fall kan p.2. mycket väl vara aktuell. Ni verkar ha avtalat om upplåtelse i juni 2017 och ett halvår senare bör inte anses vara inom skälig tid, men mäklaren verkar hävda att ni accepterat en senare upplåtelsetid via deras information om försening. För att klargöra precis vad som får anses vara avtalat, och huruvida ni har rätten att frånträda avtalet, rekommenderar jag er att boka tid med en av våra jurister (länk).

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1217)
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?
2021-06-30 Måste jag stå ut med störningar från en bostadsrätt som ägs av kommunen?

Alla besvarade frågor (94231)