Nyligen har en bild på mig och min sambo publicerades i lokaltidningen i Upplands Väsby, utan vårt samtycke. Hur ska vi göra?

2018-04-25 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Nyligen har en bild på mig och min sambo publicerades i lokaltidningen i Upplands Väsby, utan vårt samtycke. Hur ska vi göra?Vänliga HälsningarRättsökare
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huruvida tidningen får publicera bilden på dig och din sambo beror på vem som har tagit bilden och i vilket syfte bilden publicerades i tidningen.

Du eller din sambo har tagit bilden
Om du (eller din sambo) har tagit bilden på er har du en uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten enligt 49a § lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) Tidningen har alltså i sådana fall inte rätt att lägga upp bilden utan ditt samtycke. Då tidningen trots brist på samtycke använt bilden kan ersättning enligt 54 § URL bli aktuellt.

Bilden används i marknadsföringssyfte
Om du (eller din sambo) inte har tagit bilden men bilden publiceras i marknadsföringssyfte får tidningen inte publicera bilden utan ditt och din sambos samtycke enligt 1 § lagen om namn och bild i reklam. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta ska dömas till böter enligt 2 § samma lag.

Du eller din sambo har inte tagit bilden och den används ej i marknadsföringssyfte
Om du (eller din sambo) inte har tagit bilden och bilden inte har använts i marknadsföringssyfte, får tidningen publicera bilden i tidningen så länge den inte är kränkande i lagens mening (t.ex. kränkande fotografering, förtal etc.).

Min rekommendation
Jag rekommenderar dig/er att prata med tidningen och försöka förklara för dem hur du/ni känner. I bästa fall lyssnar de på er och tar bort bilden, om det är det ni vill. I annat fall kan ni ansöka om stämning hos tingsrätten om du eller din sambo har tagit bilden, eller om bilden använts i marknadsföringssyfte.

Vi på Lawline har även jurister ni kan boka en tid med här, vilket kan vara lämpligt ifall ni ansöker om stämning hos tingsrätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Fick du svar på din fråga?