Nybyggd lägenhet del av samboegendom?

FRÅGA
Jag skrev på förhandsavtal och upplåtelseavtalet på min nybyggda lägenhet innan den var färdigbyggd, träffade en tjej som sedan flyttade in samtidigt i lägenheten, ingår den då i samboegendom? Var singel när alla papper skrevs!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger sambolagen?

Hur egendom ska fördelas mellan sambos regleras i sambolagen (1 § SamboL). Sambos gemensamma bostad eller bohag är samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Detta betyder att egendom som köpts för att sambos ska använda den gemensamt ingår i samboegendomen. Det som en sambo köpt innan samlevnaden ska däremot normalt inte vara en del av samboegendomen. I fall när inköpet skett nära inpå samlevnaden kan det inköpta inräknas i samboegendomen, men det som i slutändan avgör om det inköpta ska ingå i samboegendomen eller inte är avsikten med inköpet. Om köpet gjorts i syfte att den ena sambon ensam ska nyttja det inköpta ska det inte ingå i samboegendomen. Avsikten med inköpet är det mest relevanta. Att notera är att köp som gjorts efter att samlevnaden inleddes vanligtvis räknas till samboegendomen (prop. 1986/87:1 s. 257).

Vad gäller i ditt fall?

Som jag tolkar din fråga har du på egen hand och med avsikt att bo ensam förvärvat en lägenhet. Köpet gjordes innan det att samlevnaden började eller planerades, men relativt nära inpå. Som lagförarbetet (propositionen) anger är egendom som förvärvats innan samlevnaden och som förvärvats med syfte att nyttjas endast av den ena parten inte samboegendom. Utan att veta mer exakta uppgifter om ditt fall skulle jag därför inte tro att lägenheten utgör samboegendom.

Jag hoppas att det gav svar på din fråga. För det fall att du har fler funderingar är du välkommen att skriva en ny fråga.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?