Nya regler för tillhandahållare av "privata" belastningsregister

I regeringens proposition 2021/22:59 föreslås det på s. 8 en ny fjärde punkt i 1 kap. 20 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt förslaget ska det bli möjligt att förbjuda offentliggörande av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål. Jag undrar om förslaget innebär att det blir möjligt att förbjuda företag som t.ex. MrKoll och Lexbase att i sina söktjänster tillhandahålla allmänheten fällande domar i brottmål?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har tolkat propositionen helt korrekt. Det framgår av avsnitten 7.2-7.3 i prop. 2021/22:59 hur integritetsskyddet för den registrerade måste öka avseende möjligheterna att inte behöva synas i sådana databaser såsom t.ex lexbase eller andra närmast "privata" belastningsregister. Denna uppfattning delas även av majoriteten av remissinstanserna vilket talar för en relativt enhetlig koncensus på rättsområdet.

Av doktrin framgår också att det aldrig var lagstiftarens vilja att tillåta denna typ av användning avseende utgivningsbeviset i TF och YGL. Detta användningsområde för det frivilliga utgivningsbeviset som sidor såsom Lexbase och Mr. Koll använder sig av är att betraktas vara ett lagstiftningstekniskt förbiseende där lagstiftaren vid lagens utformande helt enkelt inte räknade med ett sådant här scenario (förmodligen pga ovissheten om framtidens teknologiska framsteg och dess tillämpningsområden).

Värt att nämna är att svensk rätt i detta avseende förmodligen hade ansetts stå i strid med EU-rätten (GDPR) avseende behandling av personuppgifter rörande fällande brottmålsdomar (art. 10 GDPR), vilket är en av flera anledningar till varför regeringen genom denna proposition försöker åtgärda problemet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”