Ny sambos rätt till gemensam bostad vid bodelning eller dödsfall

2016-03-11 i Bodelning
FRÅGA
Vid en skilsmässa förvärvar den ena maken en fastighet i genom bodelning. Fastigheten ägdes sedan 40 år tillbaka av båda makarna gemensamt och de har också bott i fastigheten fram till skilsmässan. Om den make som tarböver fastigheten redan har en ny körlek och dessa väljer att bli sambo direkt vid förvärvet, är då fastigheten förvärvad för gemensamt boende? Alltså har den nya sambon rätt till hälften vid eventuell kommande bodelning eller vid dödsfall?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Efter äktenskap upplöses och bodelning skett blir den make som får ut egendom efter bodelning ägare till denna egendom. Detta betyder att den make som förvärvat fastigheten i detta fall blivit ägare till denna med fri förfoganderätt.

Bodelning vid samboförhållande aktualiseras när förhållandet upphör och någon av samborna begär det, 8 § sambolagen. Det som ska fördelas dem emellan är samboegendom, vilket sambors gemensamma bostad utgör, om bostaden förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. I ert fall skulle det med största sannolikhet inte anses att fastigheten har förvärvats för gemensam användning, eftersom vad en sambo förvärvat före samlevnaden normalt sett inte anses ha införskaffats för gemensam användning. Eftersom fastigheten ägdes sedan 40 år tillbaka av tidigare makar har fastigheten inte förvärvats för gemensam användning vid ena makens senare samboförhållande efter äktenskapets upplösning. Det kan emellertid diskuteras om den make som förvärvar fastigheten förvärvade denna vid bodelning med syfte att denna skulle bli gemensam bostad för denne och den nya sambon. Vid en samlad bedömning är däremot det troligaste alternativet att en domstol skulle anse att fastigheten inte bör ingå i bodelningen om samboförhållandet skulle ta slut.

Angående dödsfall har sambopar ingen lagstadgad arvsrätt efter varandra, till skillnad från äkta makar (se 3 kap. 1 § ärvdabalken). Dock kan sambopar testamentera egendom till varandra, såvida det inte finns barn till den avlidna maken som har rätt till minst hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ärvdabalken). Den make som förvärvade fastigheten vid bodelningen efter äktenskapet kan testamentera bort fastigheten eftersom denne förvärvat äganderätt till fastigheten med fri förfoganderätt (se ovan). För att den efterlevande sambon ska ha någon som helst arvsrätt efter den avlidna krävs alltså förbehåll om detta i testamente.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2716)
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?
2021-01-21 Vilket värde har en hyresrätt i bodelningen?

Alla besvarade frågor (88421)