Ny dränering - dolt fel?

2019-08-31 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hejsan. Har en fråga gällande Dolt fel på mitt hus. Vi köpte nämligen vårat hus förra året via länsförsäkringar. Ett utav anledningarna var att huset var väldigt fint, och att huset var nydränerat. Men den 9/2 2019 upptäckte jag att hela tvättstugan var fullt med vatten på gränsen till ut i hallen på nedervåningen. Och då kom det alltså vatten ifrån betongväggarna längst in i källaren.Eftersom huset var nydränerat så blev jag ganska chockad. Tog kort på allt, även filmade. Skickade in till länsförsäkringars dolda fel avdelning.Fick nu avslag ifrån dom.Tycker personligen att dräneringen måste varit felaktig på något sätt. Hade tänkt att använda detta området nere i källaren. Men vågar inte nu.Hur skall jag gå till väga?Snälla hjälpMVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det att ni köpt hus varvid det uppstått problem. När det gäller köp av fast egendom regleras det i jordabalkens (JB) 4 kap. Lagen hittar du här. Nedan kommer jag dela in mitt svar i olika delar och sedan återkoppla till er specifika situation.

Undersökningsplikt vid faktiska fel:

När det gäller faktiska fel/avvikelser vid fastighetsköp (sådana som inte stämmer överens med avtal eller avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet) får en köpare inte åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. (4 kap. 19 § JB). Fastigheter är ett typiskt individuellt köpeobjekt och omständigheterna varierar mycket från fall till fall. Vad som omfattas av undersökningsplikten varierar från fall till fall. Det åligger fastighetsköparen däremot en absolut undersökningsplikt i den mening att han får stå för fel som är upptäckbara. Det krävs dock inte att en köpare ska undersöka utrymmen som inte är möjliga att komma åt utan ingrepp i fastigheten om inte tecken tyder på att risken för skada föreligger.

Kraven på en köpare är att han ska besitta viss insikt och förståelse även för byggnadstekniska frågor. Att något är nyligen renoverat kan minska undersökningsplikten, men om man vid en undersökning borde ha märkt att den var felaktigt byggnadstekniskt utförd får felet inte åberopas (se NJA 1985 s. 871).

En köpares undersökningsplikt kan reduceras på grund av olika omständigheter. Om säljaren lämnat garanti, enuntiation eller lugnande besked kan så vara fallet.

Säljarens upplysningsplikt:

Det framkommer inte av din uppgift om säljaren visste om felen vid köpet. En kvalificerad försummelse att lämna upplysningar kan medföra att undersökningsplikten faller bort eller i vart fall minskas. Om säljaren har handlat i strid mot tro och heder kan en köpare göra felanspråk gällande även om han inte reklamerat eller reklamerat för sent (4 kap. 19a § 2 st. JB).

Dolt fel:

Vid dolda fel svarar säljaren. I sådant fall kan köparen häva köpet (vid väsentligt fel) eller få avdrag. (se 4 kap. 12 § JB) Ett dolt fel är något som fanns där redan när du köpte fastigheten som du inte kan upptäcka vid en sådan noggrann besiktning/undersökning som krävs.

Sammanfattningsvis:

Att dräneringen är nygjord kan således minska din undersökningsplikt som köpare, vilket skulle kunna tala för att det är ett dolt fel som ni har råkat ut för. Sådana ansvarar säljaren för.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (405)
2020-06-30 Är skadedjur dolt fel?
2020-06-26 Dolt fel i fastighet
2020-06-25 Tomten saknar dränering och säljaren vägrar ta ansvar
2020-06-15 Vi köpte en fastighet men det visade sig att fastigheten var delad av en väg som vi ej äger. Rättsligt fel?

Alla besvarade frågor (81726)