FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/09/2017

Ny bodelning efter 10 år

Jag har frågor om bodelning vid skilsmässa. Min ex-fru och jag skildes 2007. Vi gjorde bodelningen själva och var ense om den, då.

Nu, 10 år senare har hon anfört att jag borde betalat en del av hennes studielån i bodelningen. Hon begärde och fick uppskov med återbetalningen av studielånet medan vi var gifta, men har nu blivit tvungen att börja betala på det.

Borde jag ha bidragit till hennes studielån vid bodelningen? Spelar det någon roll att jag förde in pengar när vi flyttade ihop, som väl motsvarar hennes studielån?

Har hon rätt att komma med detta anspråk nu, 10 år senare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ingen rätt till ny bodelning om ni har ett skriftligt bodelningsavtal

Vid en bodelning ska makarna upprätta en handling (bodelningsavtal) där det framgår hur makarna delar upp egendomen mellan sig. Handlingen ska skrivas under av båda makarna (9 kap. 5 § ÄktB). Om ni upprättade och skrev under ett sådant skriftligt bodelningsavtal vid er bodelning finns ingen möjlighet för din ex-fru att komma med nya anspråk senare.

Eventuellt rätt till ny bodelning om ni inte har ett skriftligt bodelningsavtal

Om ni INTE skrev under ett bodelningsavtal så är svaret mindre säkert. Det innebär nämligen att ni formellt sett inte har gjort en riktig bodelning. Om det då visar sig att ni inte tog hänsyn till hennes studielån vid bodelningen finns eventuellt en möjlighet för henne att kräva att ni genomför en riktig bodelning nu.

Anspråk på bodelning preskriberas inte så som en vanlig fordran. Av rättsfallet NJA 1993 s. 570 framgår dock att rätten att påkalla bodelning under vissa förutsättningar kan bortfalla när någon under lång tid har underlåtit att påkalla en sådan och därigenom får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett eller eftergivit sin rätt. Där hade en person som dröjt 24 år med att begära bodelning förlorat rätten till sådan eftersom denne inte hade något godtagbart skäl till dröjsmålet. I NJA 2009 s. 437 fick en person som dröjt ca 10 år rätt att begära bodelning när han som skäl för sitt dröjsmål angav att det var bäst för barnen att de fick bo kvar i sin invanda boendemiljö och att hans make inte hade ekonomiska möjligheter att lösa ut honom.

I ert fall rör det sig om ca 10 års dröjsmål. Din ex-fru tycks dock inte ha haft en särskild anledning till att avstå från en formell bodelning fram till nu. Istället verkar det som hon nyss har upptäckt att hon kunde ha krävt mer för 10 år sedan. Dessutom gjorde ni en uppdelning som ni själva uppfattade som en bodelning. Jag anser därför att hon får anses ha nöjt sig med fördelningen och att hon inte har ett beaktansvärt skäl till att hon dröjde med att påkalla en formell bodelning.

En annan jurist skulle dock kunna argumentera för att man åtminstone har rätt att kräva bodelning inom 10 år, eftersom det är den allmänna preskriptionstiden, och att det inte bör krävas så starka skäl för dröjsmålet om det har framförts endast kort tid senare än 10 år. En sådan jurist skulle kanske anse att det är ett tillräckligt skäl för dröjsmålet att hon först nu har blivit tvungen att betala lånet och att det var förklarligt att hon inte tänkte på att ta hänsyn till detta när hon hade uppskov med betalningen.

Rättsläget är alltså oklart vad gäller hennes rätt till bodelning idag, om ni inte skrev ett bodelningsavtal för 10 år sedan.

Sammanfattning och råd

Om ni skrev under ett skriftligt bodelningsavtal för 10 år sedan kan hon inte kräva en ny bodelning där hennes studieskuld beaktas.

Om ni inte skrev ett sådant avtal kan hon eventuellt kräva en ny bodelning. Rättsläget är oklart, då det finns rättsfall som visar att det är möjligt om hennes skäl till dröjsmålet anses vara tillräckligt starka. Jag personligen anser inte att hennes skäl är tillräckligt starka, men en annan jurist skulle kunna göra en annan bedömning.

Jag rekommenderar att du anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå till att representera dig om hon går vidare till domstol med ärendet. Sådan hjälp kostar 1677,50 kr i timmen. Om du är intresserad av detta kan du maila mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.

Vänliga hälsningar

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”