Ny ansökan om medborgarskap

Hej, om en person får avslag vid ansökan om svenskt medborgarskap finns det någon väntetid kring en ny ansökan om svenskt medborgarskap?

Lawline svarar

Hej! tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

När det gäller svenskt medborgarskap är lag (2001:82) om svenskt medborgarskap tillämplig.

Vid ansökan om svenskt medborgarskap finns det vissa krav som ska vara uppfyllda:

- Du ska kunna styrka din identitet

- Du har fyllt 18 år

- Har ett permanent uppehållstillstånd

- Har uppfyllt kravet på hemvist (bott i Sverige en viss tid)

- Samt haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt (lever ett skötsamt liv)

Gällande kravet på hemvist finns det olika tidsgränser:

2 år om personen kommer från Danmark, Finland, Island eller Norge

4 år om personen är statslös (saknar tidigare medborgarskap) eller har flyktingstatus

5 år för alla andra utlänningar

Gällande kravet på ett hederlig levnadssätt görs bedömningen främst mot bakgrund av personens tidigare levnadssätt. Något som kan leda till ett avslag på en ansökan om medborgarskap är exempelvis att personen begått ett brott, inte betalat skatt, böter eller andra avgifter. Har ett brott begåtts finns det en så kallad karenstid innan en ansökan om medborgarskap kan beviljas --- se Migrationsverkets hemsida.

Har personen fått avslag på sin ansökan betyder det att något av dessa krav inte är uppfyllt. Det finns inte någon väntetid på när du kan göra en ny ansökan. Däremot är det viktigt att den bristande punkten åtgärdas innan en ny ansökan görs, exempelvis att personen nu bott i Sverige i 5 år, kan styrka sin identitet eller att karenstiden gått ut. För att se om alla kraven är uppfyllda kan ett test göras.Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Annars är du välkommen att kontakta oss igen eller vända dig till Migrationsverket.

Med vänlig hälsning

Elin GidingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000