Norsk eller svensk lag vid arv

2017-11-15 i Testamente
FRÅGA
Hej,Omgift, boende i Norge. Har 2 särkullbarn i Sverige. Vi har fastigheter i båda länderna. Lägenhet i Norge, fjällstuga i Sverige. I Norge kan jag "lösa mina söner" med 1 milj kronor var så att de inte har rätt att ärva mer i händelse att jag dör (en form av förtida arv). Men vad händer med den uppgörelsen om vi båda flyttar tillbaka till Sverige (levande) eller vad händer om min nya hustru efter min död flyttar tillbaka till Sverige? Kan mina söner då kräva sin arvsrätt efter svensk lag (bouppteckning göres då i Norge). Vi ska träffa norsk advokat och skriva testamente som registreras men bör det registreras i Sverige också? i så fall, var?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

EU:s arvsförordning tillämpas på frågor av denna karaktär (Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012).

Huvudregeln är att lagen i det land där du har hemvist vid tiden för din död ska tillämpas på arvet (artikel 21.1). Om du dör i Sverige, är det alltså svensk lag som ska tillämpas och norsk lag om du dör i Norge.

Om du har hemvist i Norge just nu, kan du upprätta testamente och ange att norsk lag ska tillämpas på arvet. Det gör du genom att ange det i slutet på testamentet under en lämplig rubrik, t.ex. "lagval".

Om du flyttar till Sverige och dör i landet, kommer svensk lag att tillämpas enligt huvudregeln. Om du dock upprättade testamente i Norge medan du hade hemvist där och angav att norsk lag ska gälla, så kommer detta inte att rubbas. Testamentets formella och materiella giltighet kommer att prövas enligt norsk lag ändå (artikel 24.1 samt 2 kap. 3 § (lag 2015:417) om arv i internationella situationer).

Testamente registeras inte i Sverige. Det lämpligaste är att deponera det hos en advokatbyrå eller liknande, alternativt att förvara det på ett säkert ställe som dina arvtagare känner till.

Hör av dig om något är oklart i svaret.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97611)