Normalt slitage av parkettgolv i hyresrätt

2020-09-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad är ett normalt slitage av ett stavparkettgolv. Det jag har, har ju vissa ytor som är mer nötta än andra - men när räknas det som skador och när är det bara slitage. Golvet är, om jag läser protokollet rätt 14 år gammal och jag har bott i lägenheten i 6 år och ska nu flytta ur den.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett av de vanligast förekommande problemen som leder till tvister efter en uthyrningsperiod berör städning och slitage. En vanlig konflikt som uppstår mellan hyresvärden och hyresgästen rör vad som räknas som normalt slitage och vilka skador som hyresgästen bör ställas till svars för, det vill säga "onormalt slitage". Vad som räknas som normalt slitage och inte kan vara svårt att svara på eftersom lagen ger rum för tolkning – vilket i sin tur gör att varje enskilt fall kan bli en tvist i sig.

Vad har hyresgästen för skyldigheter under hyrestiden?

Enligt 12 kap. 24 § jordabalken har hyresgästen en skyldighet att vårda lägenheten väl. Denna plikt innebär att du som hyresgäst ska använda lägenheten varsamt, se till att inga skador uppkommer samt att bostadens skick inte försämras. Om skador uppkommer genom hyresgästens, annan person i hushållets eller gästers vållande eller vårdslöshet, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för reparation.

Normalt slitage är undantagen från bestraffning eftersom det är något som uppkommer genom naturligt användande i och med att bostaden är bebodd. För att förstå vad som räknas som normalt slitage och vad som räknas som onormalt slitage brukar man vanligen hänvisa till gamla praxis. Enligt gammal praxis brukar små repor i golv eller parkett räknas som normalt slitage. Däremot kan djupa revor och större partier som har mörknat falla utanför normalt slitage. På din fråga låter det inte som om skavankerna är av sådan art att din hyresvärd kan anklaga dig för att ha varit vårdslös. Jag tolkar det som att golvet har slitits mer på vissa ställen för att dessa nyttjas mer vilket är normalt.

Tilläggas bör att jordabalken enligt 12 kap. 1 § 5 st. är tvingande till hyresgästens fördel. Hyresgästen är ett så kallas skyddsobjekt. Skulle din hyresvärd hävda att skadorna inte är normalt slitage så äger hyresvärden bevisbördan och måste kunna bevisa att skadan skett genom att försummelse.

Slutsats

Att besluta om vad som räknas som vårdslöshet och vad som räknas som normalt slitage är inte helt enkelt. Huvudregeln är att bostaden ska återlämnas efter uthyrningsperiod i samma skick som vid inflyttning om inte bättre skick avtalats i kontraktet. Hyresgästen är därför skyldig att vårda bostaden så att den återlämnas i ursprungligt skick, med undantag för viss normalt slitage som uppstår vid normalt boende och är ofrånkomligt oavsett vem som bor i bostaden. Hyresgästen svarar endast för skador som uppstått under hyrestiden och som motsvarar onormal användning av bostaden. Det är hyresvärden som har att bevisa att skador som hen anser hör till onormalt slitage uppkommit genom vårdslöshet från hyresgästens sida.

Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har några andra frågor!

Med vänliga hälsningar,

Linn Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91429)