FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB04/03/2018

Normalstraffet för tillgrepp av fortskaffningsmedel?

Hej, vad är straff för olovligt förfogande av pb

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Korta svaret
Troligtvis villkorlig dom i förening med dagsböter men kan också vara ett kortare fängelsestraff på någon månad.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel

Jag utgår från att du med "pb" menar personbil. I brottsbalkens 8 kap. 7 § finns en särskild bestämmelse som kriminaliserar gärningen att tillfälligt ta en bil och köra med den utan lov. Brottet heter "tillgrepp av fortskaffningsmedel". Straffet för detta kan variera. Den grövsta påföljden som kan dömas ut är fängelse i två år.

Vad ett vanligt straff för tillgrepp av fortskaffningsmedel är

Straffet för att ta en bil och köra med den utan lov bestäms dels utifrån a) brottets straffskala (upp till fängelse två år), b) brottets straffvärde och c) efter en straffmätning. När det inte föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter brukar ett brott av normalgraden anses ha ett straffvärde på någon månads fängelse. Domstolen vill gärna undvika att döma ut fängelse. Det medför att gärningen oftast bestraffas med villkorlig dom i förening med dagsböter. Under straffmätningen tar domstolen hänsyn till om gärningsmannen ändå ska dömas till fängelse; på någon månad. Fängelse brukar dömas ut vid återfall i likartad brottslighet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?