Nödtestamente

2021-02-06 i Testamente
FRÅGA
Kan man spela in en video där jag läser upp mitt testamente samt undertecknar det när kameran visar både mig och testamentet?Min sambo har fått corona och vi sitter i karantän hela familjen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår den som att du funderar om det är möjligt att läsa upp ditt testamente och underteckna den i en video. Det är dock oklart om du menar att vittnen kommer se på videon senare eller det kommer vara ett videosamtal i vilket de är samtidigt närvarande.

Testamente

Regler om testamente finns i 9 – 16 kap Ärvdabalken (ÄB). Där är det stadgat att ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas. Den ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga testamentsvittnen. Vittnena ska veta att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet i det. Se 10 kap ÄB.

Det finns emellertid ett undantag till det skriftliga formkravet, dvs nödfallstestamente, som endast gäller i de fall den som upprättar testamenten omöjligen kan göra det skriftligt. Detta kan uppstå vid en oförutsedd olycka där personen är oförmögen till att uttrycka sina ord mer än i tex viskningar. Då räcker det att man förordnar om sin kvarlåtenskap muntligt inför två vittnen eller utan vittnen genom att man själv skriver ned och undertecknar en handling, dvs holografiskt testamente (10 kap 3 § ÄB).

En video där du skriver på och läser testamente skulle således kunna räcka som bevis utan att två vittnen behöver vara närvarande när den spelas in. Detta är emellertid under förutsättningen att testatorn anses ha varit förhindrad att upprätta ett vanligt testamente. Alternativt, skriver du på testamente och underteckna den själv utan video.

Vilka får vittna?

För att kunna vittna ett testamente måste man vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning som gör det svårt att förstå vad vittnesbekräftelsen innebär. Är man testatorns make, sambo, syskon eller står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag kan man inte bevittna testamentet, se 10 kap 4 § ÄB.

Sammanfattningsvis, är det möjligt för dig att skriva ett testamente och underteckna den själv om situationen du befinner dig i räknas som ett nödfall. Alltså är du förhindrad att följa de vanliga formkraven. I ditt fall, låter det som du sitter i karantän p.g.a. corona och att du inte ha ojäviga vittnen där. Ett holografiskt testamente skulle således kunna räknas som giltigt, och bestämmer du dig för att inspela det, kan det räknas som bevis.

Värt att notera är att ett nödtestamente är bara giltigt till dess att tre månader förflutit från den tidpunkt då testamentsgivaren kunnat upprätta ett vanligt testamente.

Jag hoppas at du fick svar på din fråga, det är bara att höra av dig annars!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96471)