Nekat umgänge på grund av befarat missbruk

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
HejOm man har ett domstolsbeslut där det står att barnet har rätt till umgänge med den andre vårdnadshavaren varannan helg samt att den visar sig drogfri. Och då på Ett test visar positivt men som har egentligen inte med droger att göra utan medicin som hen nu inte kan bevisa att det är. Kan den andre vårdnadshavaren då neka umgänge hur länge som helst även om den andre visat sig drogfri på testerna ett antal gånger.??
SVAR

Hej!

Jag uppfattar din fråga som att det nyligen har förekommit ett positivt drogtest hos umgängesföräldern vilket resulterar i att boendeföräldern har nekat umgängesföräldern att träffa barnet.

Barn har som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Om boendeföräldern befarar att det inte är förenligt med barnets bästa att träffa umgängesföräldern på grund av ett positivt drogtestet kan boendeföräldern hålla barnet hemma. Samtidigt har umgängesföräldern kvar rätten att begära verkställighet av domen för att få umgänget till stånd. Ett umgänge kommer dock inte verkställas om umgängesföräldern aktivt missbrukar eftersom det inte anses förenligt med barnets bästa att vistas i sådana miljöer (21 kap. 1 § föräldrabalken). Missbruk hos en förälder kan för övrigt vara ett skäl till att den missbrukande föräldern inte bör ha vårdnaden om barnet (6 kap. 7 § föräldrabalken).

Alternativet att vända sig till familjerätten för att via samarbetssamtal få hjälp att reda ut situationen och komma överens finns alltid att tillgå. Eftersom situationen kan vara mer komplex än vad texten utger kan det eventuellt vara föräldrarna till hjälp. Visar det sig att en förälder som tidigare missbrukat har varit fri från missbruk en längre tid kan ett umgänge återigen komma till stånd. I en sådan situation kan tingsrätten besluta att umgänget till en början ska ske med ett så kallat umgängesstöd (6 kap. 15 c § föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Victoria Ruzbarsky
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?