Nekat umgänge barnrätt

2017-01-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är tillåtet av mamman att neka barnen att ringa till mig på hennes veckor? Dom kanske vill prata med mig 2-3 kvällar av 7. Men för att ringa mig måste dom smyga ut och ringa mig så att inte hon hör. Får hon reda på det blir hon vansinnig på barnen och menar på att dom förstör hennes liv om dom pratar med mig. Vi separerade för ca 2 år sedan, pga att hon träffat en annan. Som hon nu bor med.Vet inte vad jag ska göra, barnen är 10 och 12 år. Barnen tycker det är jobbigt, men har nästan börjat acceptera mammans beteende.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, barnens mamma har ingen möjlighet att hindra dem att ringa dig. Enligt lag ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge och förespråkas av barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap 2a § föräldrabalk (1949:381), FB). Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap 15 § FB). Frågor om vårdnad, boende om umgänge tas upp av rätten i den ort barnet har sitt hemvist, och om det inte finns någon behörig domstol tas frågorna upp av Stockholm tingsrätt (6 kap 17 § FB). Med andra ord har du möjlighet att vända dig till domstolen där barnen bor för att ställa ytterligare frågor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lagrum: här

Amanda Strömblad Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?