Nekande till andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Hej,

Mitt bostadsrättsförening nekar mig att fortsätta andrahandsuthyrningen av min bostadsrätt i Lund. Jag har hittills hyrt ut den under snart 2 och ett halvt år och både jag och mina nuvarande hyresgäster önskar att fortsätta uthyrningen. Eftersom jag är student kommer jag nog dessvärre att tvingas till en försäljning. Finns det något jag kan göra för att kringgå styrelsens beslut - vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vilka rättigheter och skyldigheter man har som ägare av en bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen. Lagen hittar du här.

Rätten att hyra ut i andra hand

Som bostadsrättshavare har du rätt att hyra ut din lägenhet endast med styrelsens samtycke, 7 kap 10 § bostadsrättslagen. Detta innebär motsatsvis att ifall styrelsen nu inte gett sitt samtycke så får du inte fortsatt hyra ut till dina nuvarande hyresgäster. Ifall du hyr ut trots att styrelsen inte har lämnat sitt samtycke så kan bostadsrätten anses "förverkad" vilket i praktiken innebär att du riskerar bli av med lägenheten, 7 kap 18 § bostadsrättslagen.

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning av bostadsrätter här. Hyresnämnden skriver här att det ligger i bostadsrättsföreningens intresse att lägenheterna inte bebos av andra än den som äger bostadsrätten. Vid en bedömning av ifall du får hyra ut i andrahand kommer de därför att väga ditt intresse av att hyra ut mot sina egna intressen.

Hyresnämnden

Då du är oenig med bostadsrättsföreningen så kan du vända dig till hyresnämnden som agerar som domstol vad gäller tvister mellan hyresnämnder/bostadsrättsägare och hyresvärdar/bostadsrättsföreningar. Jag skulle rekommendera att du gör detta då hyresnämnden kan, trots vad styrelsen sagt, godkänna att du hyr ut i andra hand och på så sätt kringgår du bostadsrättsföreningens nekande, 7 kap 11 § bostadsrättslagen. Detta måste dock först prövas och i slutändan är det hyresnämnden som får göra en avvägning ifall bostadsrättsföreningen har giltiga skäl till att neka dig möjligheten till andrahandsuthyrning. Du bör nu alltså först och främst ansöka om att få detta prövat här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Konrad KabatRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”