Nekad umgänge med barn

2016-10-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag och min förra tjej separerade för lite över ett halv år sen. Vi har en son ihop och har gemensam vårdnad men den senaste gången ville hon inte att han skulle komma till mig. Min fråga är får hon lov att neka mig umgänge även om vi har gemensam vårdnad? Mvh Robin
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till lawline!

Barnets rätt till umgänge regleras i 6 kap. 15 - 15 c § föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med oavsett gemensam vårdnad genom att barnet träffar föräldern eller genom annan kontakt. Detta är huvudregeln och innebär främst inte att en förälder har rätt att umgås med barnet, utan det är barnets vilja och behov som kommer i centrum. Barnets föräldrar har därför ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som denne inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. En förälder som bor med barnet har en upplysningsskyldighet avseende umgänget gentemot den föräldern som barnet inte bor med, exv. upplysningar till dig från ditt ex om varför hon inte kan tillgodose umgänge mellan dig och barnet. Som regel gäller alltså att hon ska tillgodose barnets umgängesbehov med dig så långt som möjligt, att hon endast inte vill fullfölja sin skyldighet är ingen godtagbar anledning.

Du kan föra talan i rätten om beslut om umgänge mellan dig och barnet. Domstolens bedömning ska utgå ifrån barnets bästa och detta ska vara avgörande för alla beslut som rör umgänge. Vid denna bedömning ska särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och om barnet hålls kvar eller annars far illa. Även hänsyn till barnets vilja kan iakttas men det ska ske med beaktande av barnets ålder och mognad. Socialnämnden i din kommun kan få i uppdrag av rätten, eller genom en direkt ansökan från er, att föra samarbetssamtal och hjälpa er att nå enighet i denna frågan. Skulle detta inte fungera har ena föräldern alltid rätt att väcka talan om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1547)
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval

Alla besvarade frågor (85251)