FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/10/2016

Nekad umgänge med barn

Hej jag och min förra tjej separerade för lite över ett halv år sen. Vi har en son ihop och har gemensam vårdnad men den senaste gången ville hon inte att han skulle komma till mig. Min fråga är får hon lov att neka mig umgänge även om vi har gemensam vårdnad? Mvh Robin

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till lawline!

Barnets rätt till umgänge regleras i 6 kap. 15 - 15 c § föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med oavsett gemensam vårdnad genom att barnet träffar föräldern eller genom annan kontakt. Detta är huvudregeln och innebär främst inte att en förälder har rätt att umgås med barnet, utan det är barnets vilja och behov som kommer i centrum. Barnets föräldrar har därför ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som denne inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. En förälder som bor med barnet har en upplysningsskyldighet avseende umgänget gentemot den föräldern som barnet inte bor med, exv. upplysningar till dig från ditt ex om varför hon inte kan tillgodose umgänge mellan dig och barnet. Som regel gäller alltså att hon ska tillgodose barnets umgängesbehov med dig så långt som möjligt, att hon endast inte vill fullfölja sin skyldighet är ingen godtagbar anledning.

Du kan föra talan i rätten om beslut om umgänge mellan dig och barnet. Domstolens bedömning ska utgå ifrån barnets bästa och detta ska vara avgörande för alla beslut som rör umgänge. Vid denna bedömning ska särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och om barnet hålls kvar eller annars far illa. Även hänsyn till barnets vilja kan iakttas men det ska ske med beaktande av barnets ålder och mognad. Socialnämnden i din kommun kan få i uppdrag av rätten, eller genom en direkt ansökan från er, att föra samarbetssamtal och hjälpa er att nå enighet i denna frågan. Skulle detta inte fungera har ena föräldern alltid rätt att väcka talan om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”