FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag08/12/2019

Nekad rätt till insyn i aktieboken

Hej enligt Aktiebolagslagen så är Aktieboken offentlig och skall hållas tillgänglig hos företaget så att den kan visas upp vid förfrågan.

Men vart ska man vända sig om man blir nekad till att ta del av denna trots flertalet förfrågningar?

Vid kontakt med Polis om detta så hänvisar de till Bolagsverket och vid kontakt med dem så hänvisar de till Polisen man kan börja fundera över regelverk och om lagarna kan fylla sina funktioner som de är tillsatta för eller om de är för svårtolkade.

Det finns givetvis en anledning till att aktieboken skall föras på korrekt och att de som misstänker sig ha blivit uteslutna eller bestulna på Aktier som de kan ha ärvt ska kunna begära ut Aktieboken och se om detta stämmer.

Men vart ska man vända sig när man blivit nekad att få insyn och både Polis o Bolagsverket inte kan komma med raka svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Givet förutsättningarna utgår jag ifrån att det handlar om ett s.k. privat aktiebolag. Av din fråga framgår det dock inte med vem eller vilka du har haft kontakt med avseende den aktuella aktieboken.

Du verkar däremot själv redan ha koll på flertalet bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) och som jag har förstått det har du, utan framgång, varit i kontakt med Polismyndigheten vid minst ett tillfälle. Och du har rätt; Enligt 5 kap. 10 § ABL ska aktieboken i bolag som inte är avstämningsbolag hållas tillgänglig för alla de som önskar att ta del utav denna.

Den person som företräder det ifrågavarande aktiebolaget kan således inte med giltig verkan vägra dig rätt till insyn i aktieboken. Jag känner givetvis inte till alla relevanta omständigheter i ditt fall. Men mot bakgrund av det du beskriver enligt ovan skulle förmodligen någon av de straffsanktioner som finns reglerade i 30 kap. ABL kunna aktualiseras. Att uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåta att hålla aktieboken tillgänglig utgör ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år (30 kap. 1 § 2 p. ABL).

Jag skulle först anlita och/eller konsultera någon juridiskt sakkunnig på associationsrättens område för ytterligare rådgivning. Om inte annat kan du alltid kontakta Polismyndigheten på nytt och själv göra en anmälan för brott mot ABL med hänvisning till ovanstående lagrum i 30 kap. ABL.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000