Nekad anställning på grund av tidigare brottslighet

2015-01-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Har precis kollat på mitt register på lexbase och 2009 03 06 togs jag fast för ringa narkotika brott och 2011 för snatteri för att vi inte fick hjälp utan soc (ville åka fast och detta hjälpte oss stort, vi Har barn och vi hade varken någonstans att bo eller pengar till blöjor och mat så detta va rop på hjälp på fel sätt ) . Nu är det såhär att ja börjat utbilda mig till undersköterska och ska praktisera from v 7. De vill ha mitt belastningsregister och min fråga-OR är följande * kommer verksamhetschefen att neka mig att praktisera med de äldre pga narkotika brorter? Och *när kommer detta försvinna ur registret? Kan tillägga att jag vart dömd till ungdomsvård och var 17 år gammal. Vore tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag förutsätter i mitt svar att din praktik gäller för en privat arbetsgivare och inte är en offentlig anställning. En arbetsgivare har en långtgående anställningsfrihet. Arbetsgivaren kan i princip neka att anställa vem han eller hon vill. Dock får en arbetsgivare aldrig neka någon anställning på diskriminerande grunder (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Vad som kan utgöra en diskrimineringsgrund är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder (1 kap. 4 §). Detta innebär att en person inte är diskriminerad i diskrimineringslagens mening om denne på grund av tidigare brottslighet nekas anställning. Sålunda är svaret på din första fråga att arbetsgivaren fritt får välja vem denne vill anställa, såvida inte någon på grund av exempelvis kön missgynnas i anställningsprocessen.

Vad gäller gallring av brott i belastningsregistret, så är huvudprincipen att om någon döms till ungdomsvård, kommer uppgifter om detta inte försvinna förrän om tio år efter domen. Dock finns en lindringsregel om personen var under arton år när brottet begicks. I ett sådant fall försvinner uppgifterna om brottet efter fem år från dagen då domen fastställdes (17 § 6 p. lagen om belastningsregister). Detta medför att om du dömdes år 2009 till ungdomsvård och du var sjutton år när brottet begicks, ska uppgifterna om detta gallrats ur belastningsregistret år 2014. Det framgår inte av din frågeställning vad du dömdes för när du begick snatteri, men jag förutsätter att det var böter. Påföljd om böter försvinner fem år efter domen (17 § 9 p.).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81689)