Neka umgänge/vårdnad av barn

2017-11-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag har en fundering gällande faderskap.Mitt ex är steril men vi valde att ta hjälp av en donator. Jag känner mig inte säker som mamma att lämna dottern till honom. Hon kommer alltid hem blåslagen av sin nya tjejs barn som också är 3 år.Finns det någonting som gör att jag att jag har rätten på min sida ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar ifall du behöver lämna din dotter hos ditt ex på grund av att han inte är den biologiska fadern. Därefter ifall omständigheten att din dotter är i dåligt sällskap med ditt ex nya tjejs barn kan förändra situationen. Detta gäller familjerättsliga frågor och regleras först och främst i Föräldrabalken (FB), Se lagen här

Faderskapet

Jag utgår ifrån att barnet kommit till genom insemination och att du är vårdnadshavare. Först och främst kan sägas att faderskap genom insemination i rättslig mening fortfarande är ett faderskap.

Ifall du vid födseln var gift med ditt ex så presumeras det att han är barnets far enligt 1 kap. 1§ FB. Även om ni inte var gifta så räcker det enligt 1 kap. 6§ samma lag att han var din sambo och gick med på inseminationen. Det finns även andra sätt en man kan bli fader till ett barn på men jag tolkar huvudfrågan som att du undrar ifall inseminationen skulle ha en påverkan på själva umgängesrätten/vårdnaden. Jag antar därför att ditt ex är fadern och hur han har blivit det spelar mindre roll för själva faderskapet.

Umgänge, vårdnad

Enligt 6 kap. 15§ FB ska barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Utgångspunkten i alla frågor som rör umgänge mellan barn och dess föräldrar är att barnets bästa skall vara avgörande (se 6 kap. 2a§ FB). Vad det innebär är inte helt klart och beror från fall till fall men vid bedömningen fästs särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar. Även risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa (se 6 kap 2a§ FB andra stycke).

Att din dotter får blåmärken kan definitivt vara ett argument för att en förändring måste ske. Däremot värderas barnets rätt till att träffa och ha en god kontakt med båda förälder högt och att förbjuda vårdnad eller umgänge (Om ditt ex har vårdnad) i första hand blir ofta inte ett alternativ utan snarare i sista hand ifall en förändring inte sker eller om barnet verkligen far illa. I slutändan är det rätten som avgör vid en eventuell tvist.

Utifrån det som har angetts är det svårt att göra en bedömning. Jag har skrivit några generella principer och riktlinjer. Varje fall är specifikt i sig och det finns många olika faktorer beroende på omständigheterna. Mitt tips är först försöka prata med ditt ex och lösa situation och om det inte fungerar så kan du kontakta en jurist eller höra av dig till socialnämnden.

Lycka till!

Vänligen,

Richard Fiskesund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (880)
2021-11-23 Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?
2021-11-21 Kan man undgå att båda föräldrarna behöver skriva på för angelägenheter som rör barnet vid gemensam vårdnad?
2021-11-11 Umgängessabotage vid gemensam vårdnad?
2021-10-31 Grund för ensam vårdnad

Alla besvarade frågor (97358)