FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/11/2015

Neka tillträde till butik

Hej,

Jag har en fråga kring möjligheten att välja vem man vill släppa in en butik. HD klargjorde i en dom 1995 att det inte är ett brott att beträda en butik som man blivit "portad" ifrån - om dörrarna är öppna och butiken är tillgänglig för allmänheten.

Min fråga rör dock möjligheten att, i dörren, välja vem man släpper in i sin butik. Finns den möjligheten? Barer och nattklubbar väljer ju relativt godtyckligt vilka de släpper in, och tar vi juvelerare som exempel väljer de ofta vilka de släpper in genom t ex ett knapptryck som öppnar dörren. Kan man då även - rent teoretisk - stå i dörren personligen (eller genom annan i mitt ställe) och välja vem som ska få tillträde istället för att använda en sluss? Kan någon tvinga sig in i en privat butik om den från första början inte blir insläppt?

Om nej på min inledande fråga - varför kan jag göra det med hjälp av ett knapptryck men inte genom att själv välja vem jag rent fysiskt öppnar dörren för, och varför kan i så fall nattklubbar göra det? Frågan rör alltså inte om en person som blivit portad begår något brott när denne går in i en öppen butik - utan om man kan selektera vem man släpper in (likt nattklubb - och förutsatt att det inte rör sig om olaga diskriminering).

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Mycket riktigt ansåg HD att det inte utgjorde olaga intrång att beträda butiken trots att personen tidigare blivit portad p.g.a olämpligt uppförande.

Frågan om butiksägare kan välja vilka som ska ges tillträde till en butik, utan att begå lagöverträdelse, har inte prövats i domstol.

I och med att butiker inte utgör offentlig plats kan du (rent hypotetiskt) fritt välja vem som ska släppas in så länge det inte utgör olaga diskriminering. I praktiken torde dock finnas en betydlig risk för att åka dit för olaga diskriminering.

Om du nekar någon tillträde till butiken kan personen ej med rättsligt stöd tvinga sig in i butiken.

Förbudet mot diskriminering gäller för alla som tillhandahåller varor och tjänster för allmänheten.

Farah WaliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?