FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/02/2019

Neka pappan faderskap?

Hej!

Jag är en kvinna som vill skaffa barn själv, alltså ha ensam vårdnad och alla lagliga skyldigheter och rättigheter utan en pappa till barnet. Jag har en manlig vän utomlands som vill hjälpa till och donera sperma. Hur gör man för att donatorn inte ska kunna komma senare och kräva umgänge osv i framtiden? Jag vill gärna att de har ett förhållande till varandra men inte att det ska bli några vårdnadstvister eller dylikt i framtiden och jag kommer heller inte kräva någon ekonomisk hjälp av honom heller.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan neka ditt framtida barns pappa att fastställa faderskapet. Regler kring föräldrar och barn finns i Föräldrabalken (FB).

Om ett barn föds och det är oklart vem som är far så är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till så att faderskapet fastställs enligt 2 kap. 1 § FB. Socialnämnden kan då inhämta upplysningar från modern och andra som kan styrka faderskapet, samt göra en genetisk undersökning för att säkerställa faderskapet. Även om det hypotetiskt skulle ha varit så att du och mannen i fråga var överens om att hon skulle fungera som en donator så har socialnämnden ändå en skyldighet att utreda faderskapet. Om de inte hittar pappan kan dock inget faderskap fastställas. Det hindrar dock inte pappan från att göra detta senare.

Vid barnets födelse kommer det att stå under vårdnad av enbart dig som moder om inte pappan har erkänt sitt faderskap. Önskar han ta del av vårdnaden eller umgänge så kan han väcka talan i tingsrätt enligt 6 kap. 4 § FB för att yrka på ändring av vårdnaden/umgänge. Rätten kommer sedan fatta ett beslut som utgår från barnets bästa.

Sammanfattningsvis så är det inte möjligt för dig att på något sätt hindra mannen i fråga från att vara en del i ert barns liv vid en senare tidpunkt om han skulle önska det då han kan väcka talan i tingsrätt för att fastställa faderskapet och yrka på del i vårdnaden eller umgänge.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?