Neka mor-/farföräldrar att hämta på förskolan

2016-03-02 i Barnrätt
FRÅGA
Om man som ligger i skilsmässa och vårdnadstvist (bor isär) kan ena föräldern då neka sina svärföräldrar ( barnets mor-alt farföräldrar) att hämta på förskolan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!

Enl. 6kap 11 och 13§§ Föräldrabalken (1949:381) (FB) ska vårdnadshavarna gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om ni har gemensam vårdnad av barnet ska ni alltså gemensamt besluta i alla frågor som rör barnet med hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Rätten till umgänge som finns i 6kap 15§ FB är rätten för barnet att ha umgänge med den förälder barnet inte bor med. Detta är alltså en rätt för barnet att ha kontakt med föräldern, inte mor-/farföräldrar. Dock framgår det av 6kap 15§ 3st FB att vårdnadshavarna har ett ansvar för att barnets behov med någon annan som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses. Om ni som föräldrar har delad vårdnad ska ni alltså enligt lagstiftningen gemensamt besluta vem som ska hämta på förskolan.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1720)
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?
2021-06-08 Har jag rätt att träffa mina barnbarn?
2021-06-04 Vad gör jag om ensam vårdnadshavare inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (93111)