Negativ faderskapstalan

2015-03-26 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag har fått till mig att man kan göra en stämningsansökan vid tingsrätt för utredning/hävning av faderskap ( DNA test) och man redan har erkänt faderskapet men sedan misstänker att ens barn inte är ens eget på grund av nya omständigheter. Vi kan kalla " Fadern" för XX.De nya omständigheterna är att det framkommit att mamman inte talat sanning om att XX skulle vara pappan till ett annat barn. DNA test visade att han inte var pappan. Nu skulle XX vilja göra ett test även på ett äldre syskon för att han misstänker att det kan vara så att han inte är fadern till det barnet heller. Barnen är födda utom äktenskapet och vid båda tillfällena när barnen beräknades bli till, hade de endast sporadisk kontakt och umgänge. Nu till min huvudfråga; Måste XX i sin stämningsansökan för utredning av faderskap ( och DNA test) kunna nämna ANDRA möjliga fäder för att åberopa detta för att en ny utredning eller DNA test överhuvudtaget ska kunna genomföras? Hur ska XX rimligtvis kunna veta det? Det borde väl räcka med att åberopa att det framkommit att hon ljugit om det andra barnet och att de faktiskt inte hade någon fast relation vid tillfället barnet blev till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en domstol ska kunna ogiltigförklara en faderskapsbekräftelse krävs det att den man som bekräftat faderskapet kan "visa" att han inte är den biologiske fadern, se Föräldrabalken 1:4 §, här. Om man som i detta fall vill pröva huruvida en man inte är fader till ett barn så kommer ett DNA-test kunna visa detta med 100% säkerhet. Det är bara i det omvända fallet, dvs. vid fastställande av en man som fader, som osäkerheten i ett DNA-test är lite högre. Med detta sagt så innebär det helt enkelt att om det framkommer av blodprovet att XX inte är fader så behöver man inte åberopa någon annan bevisning och alltså inte ge förslag på alternativa fäder.

Vänligen

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll