FrågaFAMILJERÄTTFaderskap20/12/2014

Negativ faderskapstalan

Hej! En släkting till mig har 3 barn med en tjej som han har haft ett " av och på" förhållande med under många år. Relationen är och har varit något komplicerad. I våras födde kvinnan en flicka och hävdade att det var min släkting som var pappan. Han ville dock ha ett faderskapstest. Resultatet visade att han inte var far till flickan. Nu misstänker han att det kan vara så att två av de äldre barnen inte heller är hans och skulle vilja göra DNA test för att få en bekräftelse på hur det verkligen är. Han har dock erkänt faderskapet för de äldre barnen. Vilken laglig rätt har han att få till en faderskapsutredning gällande de två barnen. Hur ska han gå tillväga?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! 

Regler om moder- och faderskap finns i Föräldrabalken (se https://lagen.nu/1949:381). De första bestämmelserna reglerar förhållanden där mamman och pappan till barnet är gifta, men utifrån formuleringen av din fråga har jag förstått det som att din släkting och den kvinna han har träffat varken är eller har varit gifta med varandra. 

I fall där mamman och pappan till barnet inte är gifta med varandra fastställs faderskap antingen genom en bekräftelse eller dom (se https://lagen.nu/1949:381#K1P3S1). Eftersom du har förklarat att din släkting har erkänt faderskapet har jag i utformandet av detta svar utgått från att din släkting har skrivit under en bekräftelse. I Föräldrabalken finns det en bestämmelse som säger att om det, efter inlämnandet av en sådan bekräftelse, skulle visa sig att den som har lämnat bekräftelsen inte är far till barnet ska rätten förklara att bekräftelsen inte längre är giltig (se https://lagen.nu/1949:381#K1P4S1). 


Din släkting kan alltså, för att utreda frågan, gå vidare till domstol med ärendet för att där föra talan om att ogiltigförklara bekräftelsen. Vill han väcka en sådan talan ska han göra det vid den tingsrätt där barnen har sin hemvist, alltså där de bor (se https://lagen.nu/1949:381#K3P3S1). Skulle frågan prövas i tingsrätten kan domstolen på yrkande av din släkting förordna om att DNA-test utförs (se https://lagen.nu/1958:642#P1aS2). 

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga på ett tillfredsställande sätt. Skulle det vara något mer du funderar över är du alltid välkommen att kontakta Lawline med dina frågor.

Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000