Negativ avtalsverkan och fråga om condictio indebiti

2016-10-25 i Avtal
FRÅGA
Har varit kontrakterad av en förening. Fick muntlig uppsägning i Dec 2015, men mitt arvode fortsatte betalas ut, jag trodde det var ok. Nu vill föreningen ha tillbaka pengarna. I kontraktet står:"Om inte tränaren eller föreningen, under Januari månad, meddelar motparten skriftligen om uppsägning, fortlöper kontraktet ytterligare ett år"Håller detta juridiskt o vilken part har rätt?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Som huvudregel i svensk avtalsrätt gäller att man inte kan bli bunden av ett avtal på grund av sin passivitet. Om ett företag exempelvis skickar en faktura på abbonemangsavtal som i själva verket endast är ett anbud behöver mottagaren inte betala för denna, utan kan hålla sig passiv eftersom han varken lockat fram anbudet eller ingått ett avtal. I ert avtal föreskrivs att uppsägning sker skriftligen till motparten under januari månad, kontraktet fortlöper annars ytterligare ett år. Den negativa avtalsverkan är då det sista i avtalsvillkoret, dvs. att kontraktet förnyas i ett år. Detta är emellertid en tillåten typ av negativ avtalsverkan eftersom den följer som förbehåll om motpartens passivitet i ett avtal som motparten ursprungligen valt att ingå. En avtalspart bör därför alltid vara medveten om eventuella avtalsförbehåll om passivitet. Du ska som regel påminna motparten om förlängningen (se NJA 2012 s. 776 här) men eftersom de redan visat sig vara medvetna om förlängningsförbehållet så är din skyldighet att påminna motparten därmed släckt. Som jag tolkar detta villkor förlängs avtalet i endast ett år, dvs. en ytterligare förlängning på grund av passivitet borde inte vara aktuellt ett år efter den första förlängningen. Om det är så att betalning fortsätter att ske efter förlängningsåret kan det vara bra att veta att en part som inte (längre) har rätt till betalning men ändå erhåller det av misstag, kan bli återbetalningsskyldig. Detta följer av en allmän avtalsrättslig princip kallad condictio indebiti. Du är alltså inte skyldig att betala tillbaka det som betalats ut under den förlängda avtalstiden på 1 år till föreningen eftersom uppsägningen inte skett i enlighet med uppsägningsförbehållet i ert avtal. Eftersom det skett en förlängning av kontraktet är föreningen därmed också skyldig att betala enligt avtalet resten av den förlängda avtalstiden oavsett om den använder dina tjänster.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89568)