Nedsättning av hyran på grund av ljudstörningar

2016-05-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag bor i en hyresrätt och hyresvärden håller på och renoverar samtliga lägenheter i huset. Det är betongväggar och det låter oerhört mycket när dem håller på pga. det. Dem har hållit på nu i ca 3 månader och det är väldigt mycket kvar så det kommer ta ett tag. Eftersom att jag studerar på universitetet pluggar jag om dagarna, och dem jobbar 8-17 eller ibland 7-17 vilket gör att jag måste sitta med hörselskydd när jag pluggar och ändå låter det högt. Kan jag begära sänkning av hyran för den period som dem ger upphov till dessa störningar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om hyra stadgas i jordabalkens (JB) 12 kapitel, se här. Hyresvärden har en skyldighet att tillhandahålla hyresgästen lägenheten i ett skick som överensstämmer med den allmänna uppfattningen i orten om vad som anses som en fullt brukbar lägenhet, se JB 12 kap 9 §, vidare skall hyresvärden se till att lägenheten håller sig i det skicket under avtalstiden, se JB 12 kap 15 §.

De störningar som du nämner i form av buller är typiskt sett sådana brister som anses utgöra men i nyttjanderätten, enligt JB 12 kap 16 § 1 stycket p. 3. Därför har du i enlighet med 12 kap 11 § 1 stycket p. 3 rätt till skälig nedsättning av hyran för en sådan typ av störning. Bestämmelsen är tillämplig även under hyrestiden och inte bara före hyrestidens början enligt ordalydelsen.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll