Ne bis in idem vid konkurs

2017-08-12 i Domstol
FRÅGA
Hej! Jag är en svensk medborgre, men arbetar i Ryssland sedan 25 år tillbaka. Skatteresident i Ryssland. Kommer i konflikt med den ryska banken som kräver en återbetalning av en väldigt stor lån, för vilket jag har gott i borgen. Den ryska banken stämde mig i Ryssland för återbetalning och vann. Samtidigt samma bank stämde mig i Sverige (jag var mantalskriven i Stockholm) för samma skuld i Sverige och vann (tredskodom). Därefter tingsrätten fortsätter mig i konkurs i Sverige. I Ryssland samtidigt fortsätter utmätning av lön. Är det rätt att det pågor två processer samtidigt i två olika länder om en och samma ärende ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Du har blivit fälld två gånger för samma sak, vilket är ett mycket allvarligt brott mot en av våra grundläggande rättsstatsprinciper, ne bis in idem (latin för "ej två gånger för samma sak"). Svenska domstolen skulle inte ha meddelat den dom de gjorde eftersom det är olagligt enligt Artikel 4 i europakonventionen, som även Ryssland är ansluten till.

Skriv genast till den svenska domstolen och kräv att de river upp domen. Bifoga papper från den ryska domen. Om de inte gör detta så kan du överklaga till kammarrätten (om målet var i förvaltningsrätten) eller hovrätten (om målet var i tingsrätten) i ditt län. Om detta sker bör du ansöka om representation från en jurist.

Lycka till och hoppas att det reder ut sig!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (528)
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?
2021-11-27 Kan svensk domstol döma för misshandel utomlands?
2021-11-16 Vad avses med reformatio in pejus? Är principen meningslös? Kritik anslutningsöverklagan.

Alla besvarade frågor (97581)