Naturalisation på särskilda skäl när hemvistkravet ej är uppfyllt

Hej igen Jag har fått permanent uppehållstillstånd genom gymnasielagen. jag har bott i Sverige 7 år snart 8 år. Jag fick avslag i min ansökan när jag kom till Sverige. jag bodde nästan tre i Sverige efter jag fick min tidsbegränsad uppehållstillstånd efter gymnasielagen kom. Så här var det, Till Sverige kom jag den 29 september 2015, fick avslag, Sen kom gymnasielagen, ansökningsdatumet var 6 juli 2018 då fick jag min första uppehållstillstånd och nu har jag permanent uppehållstillstånd. 6 juli 2023 blir det 5 år om jag räknar bara uppehållstillstånd tider. Min fråga är kan jag få medborgarskap nu tror ni? Jag tillhör gruppen ensamkommande ( Afghanistan), Jag har hemlandets pass nu. Har inte begått nåt brott, har levt ett skötsamliv, Inget böter, skulle jag kunna ansöka oö medborgarskap tror ni? Kommer jag få eller hur det blir?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer att använda mig av Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, för att besvara din fråga.


Grundläggande krav för naturalisation

Naturalisation kallas det för när en utlänning ansöker om att beviljas svenskt medborgarskap. Kraven för detta finnes i 11 § MedbL. Något som ska observeras är att detta är en “kan”-bestämmelse, vilket betyder att även om en sökande uppfyller alla kraven kan de ändå nekas medborgarskap. Migrationsverket gör en helhetsbedömning för att avgöra om ansökan ska beviljas.

De fem grundläggande kraven för att du ska beviljas medborgarskap är att du

  1. Styrkt din identitet
  2. Fyllt 18 år
  3. Har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  4. Har hemvist här i landet sedan fem år tillbaka och
  5. Haft och kan förväntas komma ha ett hederligt levnadssätt.

Krav på hederligt levnadssätt är uppfyllt då det saknas ett ohederligt uppsåt och att du gör vad som kan krävas av dig, så även om du skulle få en parkeringsböter eller liknande lär det knappast påverka dina förutsättningar.


Ditt problem, vilket du verkar ha insett själv, kommer handla om hur länge du haft hemvist i Sverige. Enligt migrationsverket räknas tiden från den dagen du fick ja till uppehållstillstånd, om du fick avslag på din första ansökan. Därmed räknar migrationsverket högst sannolikt med att du haft hemvist i Sverige i 4 år. Det finns däremot undantag som kan hjälpa dig här.


Undantag från vissa krav för naturalisation

I 12 § MedbL räknas upp vissa omständigheter som medför att du kan få medborgarskap trots att du inte uppfyller 5-års kravet (eller andra krav i 11 §). Enligt paragrafen kan en sökanden beviljas medborgarskap ändå om

  1. Sökanden tidigare varit svensk medborgare
  2. Sökanden är gift eller sambo med en svenskt medborgare eller
  3. Det annars finns särskilda skäl till det.

Det framgår inte tydligt av lagtexten men även vid punkt 1 och 2 måste sökanden presentera särskilda skäl. Från din text utgår jag från att du inte tidigare varit svensk medborgare och det framgår inte heller om du är gift eller sambo med en svensk medborgare. Vad detta innebär för din del är att du behöver presentera särskilda skäl till migrationsverket om varför du borde beviljas medborgarskap efter 4 års hemvist istället för 5 år. Vad dom skälen skulle vara är upp till dig att motivera, men det har hänt i flera fall att sökanden beviljats medborgarskap innan 5 år har gått så det är möjligt.


Sammanfattning

Utgångspunkten är att du ska ha haft hemvist i Sverige i 5 år för att beviljas medborgarkskap, och hemvisten i ditt fall räknas från dagen då du fick beviljat ditt uppehållstillstånd. Men om du kan framföra särskilda skäl till migrationsverket om varför du borde beviljas medborgarskap efter 4 år istället för 5 så kan verket, efter en helhetsbedömning, gå med på att göra det.

Om du vill ha vidare rådgivning kan du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00


Hoppas du fick svar på er fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”