Nationella rättsmedel måste vara uttömda för att väcka talan i Europadomstolen

FRÅGA
Kan man köra ett LVU mål i svensk domstol samtidigt / parallellt med att man skall ta upp den i Europadomstolen? Har fått både ja och nej svar i detta ärende och därför önskar jag ert svar..
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått din fråga rätt blir svaret på din fråga nej, man kan inte föra de två målen samtidigt. Ett grundläggande krav för att föra talan i Europadomstolen är nämligen att alla nationella rättsmedel är använda. Det innebär att man måste ha försökt få rätt genom nationella domstolar/myndigheter och man kan vända sig till Europadomstolen först när man utnyttjat alla rättsmedel här i landet men ändå inte fått rätt än. Ifall talan i Europadomstolen ska gälla samma sak som i svensk domstol är alltså de nationella rättsmedlen inte uttömda (eftersom du fortfarande kan föra talan i svensk domstol angående ärendet) och talan i Europadomstolen kommer då inte att godkännas.

Anledningen att de nationella rättsmedlen måste vara uttömda är att Europadomstolen annars skulle få in alldeles för många ansökningar för att kunna behandla alla fall på ett rättvist och effektivt. Det råder även en så kallad subsidiaritetsprincip som innebär att fall ska lösas så nära personerna som är berörda av det som möjligt. Man menar att medlemsstaterna (medlemmar av Europakonventionen) befinner sig nära sina medborgare och vet vilka rättigheter och skyldigheter som tillkommer medborgarna. Landet måste alltså få en chans att lösa medborgarnas klagomål självt innan landet ställs inför rätta i Europadomstolen.

Kom ihåg att en ansökan till Europadomstolen måste göras inom sex månader från att frågan är avgjord här i Sverige.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (565)
2019-05-25 Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
2019-05-17 Kan kungen avsättas?
2019-05-16 Juridisk problemlösning
2019-05-14 Jag har blivit rånad, vart vänder jag mig för att få hjälp?

Alla besvarade frågor (69302)