Närvarokrav vid bouppteckningsförrättning?

FRÅGA
Hej!Jag är dotter till ett särkullebarn, och både min pappa och min farfar är nu avlidna. Min pappa avled innan min farfar. Jag har blivit kallad till bouppteckningsförrättning, men kan/vill helst inte gå.Min fråga är, kan jag gå miste om något om jag inte fysiskt närvarar varken själv eller via ombud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Måste jag närvara?

Du måste inte närvara på bouppteckningen. Den som ansvarar för bouppteckningen har en skyldighet att kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar i tid, 20 kap 2§ Ärvdabalken. Alla dödsbodelägare som närvarat ska antecknas i bouppteckningen. Du har dock ingen skyldighet att närvara på bouppteckningen, du har rätt till samma arv som om du hade närvarat.
Det är dock att rekommendera att gå vid bouppteckning då du kan lämna upplysningar eller ställa frågor.

Krav på kallelsebevis

Du måste skriva under ett kallelsebevis och intyga att du har blivit kallad, men att du inte tänker kommer, 20 kap 3 § 2 st. Ärvdabalken. Detta fungerar som ett bevis i bouppteckning att du har kallats i tid. Det är alltså ett krav att du skriver under ett kallelsebevis. Anledningen till detta är Skatteverket enbart registrerar bouppteckningen om det finns bevis på att ni har blivit informerade om bouppteckningen i god tid eller blivit representerade av någon genom en fullmakt.

Du kan sedan begära en kopia av bouppteckningen när denna är klar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll