Närvaro vid bouppteckning

Min farbror dog för 10 år sedan då blev jag kallad som brösarvinge. Hans fru levde då så inget hände. Nu dog hans fru och de hade inga barn och jag blev kallad till bouppteckningen kunde dock ej närvara. Vad händer nu? Får man ett brev om vad som sagts och gjort på bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckningen

Det finns ingen skyldighet till att vara med på en bouppteckning i egenskap av arvinge. Däremot måste den som har i uppdrag att upprätta bouppteckningen sett till att du fått del av kallelsen till bouppteckningen i god tid. Sedan när bouppteckningen är klar kan du vända dig till bouppteckningsförrättaren och begära en kopia på bouppteckningen. Det kommer sedan skickas till Skatteverket för godkännande och registrering enligt 20 kap. 8 § ärvdabalken, således kommer detta bli en offentlig handling. Därefter skickas det vanligen inte ut något brev om vad som hänt på bouppteckningen men du har rätt att ta del av den genom att aktivt begära om en kopia.

Arvskiftet

Sedan när arvsskiftet (dvs. fördelning av arvet efter bouppteckning) kommer är det en privat angelägenhet och om det finns något som du inte känner dig nöjd med kan du underlåta att skriva på handlingen som upprättas vid arvsskiftet. Denna möjlighet har du i egenskap av dödsbodelägare enligt 23 kap. 4 § ärvdabalken. Då kommer ni få vända er till tingsrätten som kan förordna en skiftesman för att reda ut arvsskiftet enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken. Dock är detta inte att rekommendera om värdet på arvet inte överstiger kostnaderna av skiftesmannen.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000