FrågaPROCESSRÄTTDomstol18/01/2019

Närvara vid en rättegång

Kan jag som nära vän följa med min vän som stöd när hon är kallad som vittne i en rättegång?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångar är som huvudregel offentliga enligt den så kallade offentlighetsprincipen (5 kap 1 § Rättegångsbalken, RB). Detta betyder att du får närvara vid rättegången förutsatt att rättegången inte sker inom stängda dörrar. Vad det rör sig för typ av rättegång och om den ska hållas inom stängda dörrar kan jag inte utläsa från din fråga. Exempel på när rättegångar brukar hållas inom stängda dörrar är om det kan antas läggas fram uppgifter om affärs och driftsförhållanden, uppgifter i familjemål, uppgifter som hänför sig till sexualbrott, utpressning samt vissa andra brott med mera (5 kap 1 § 2 st RB) eller om det rör sig om förhör med den som är under femton år eller lider av en psykisk störning (5 kap 1 § 3 st RB).

Vidare kan anföras att underåriga ibland får vägras tillträde när rättens ordförande finner skäl till det (5 kap 2 § RB). I vissa fall får även rätten vid vittnesförhör besluta att en åhörare inte får närvara vid ett vittnesförhör, men detta gäller endast situationer när det finns anledning att anta att vittnet av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro (36 kap 18 § 1 st p 1 RB), eller om parten eller åhöraren hindrar vittnet i hans eller hennes berättelse genom att falla honom eller henne i talet eller på annat sätt (36 kap 18 § 1 st p 2 RB).

Sammanfattningsvis är huvudregeln offentlighet varav du får närvara. Men om undantag föreligger och rättegången ska hållas inom stängda dörrar, så är det inte säkert att du får närvara.

vänligen

Therese AxénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo