Närmare om försörjningskravet vid ansökan om uppehållstillstånd pga. anknytning

2018-10-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejjag är 32-årlig man som har blödarsjuka svår form och artros i alla stora leder , på grund av detta har jag ingen möjlighet att jobba enligt läkarintyg.jag har aldrig kunnat jobba så därför får jag försörjning bistånd . jag blev gift men en tjej som bor utomlands och min fru ansökte komma hit men hon fick avslag därför att jag fyller inte i försörjningskravet . min fråga är vad kan jag göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försörjningskravet - huvudregeln

Precis som du säger, finns ett försörjningskrav vid ansökan om uppehållstillstånd pga. anknytning. 5 kap. 3 b § andra stycket utlänningslagen hänvisar till 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen). Detta innebär att regeln om försörjningskravet numera finns i den nyssnämnda paragrafen i tillfälliga lagen.

Uppehållstillstånd pga. anknytning (5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen) får alltså i regel endast beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. På Migrationsverkets hemsida finns sedan närmare uppgifter om försörjningskravet.

För att uppfylla försörjningskravet måste du ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster, t.ex. arbetslöshetsersättning som i ditt fall. Hur stor inkomsten måste vara beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som, efter avdragen boendekostnad, motsvarar ett s.k. normalbelopp. För 2018 är normalbeloppet 7 952 kr för sammanlevande makar eller sambor.

För bostaden gäller för två vuxna utan barn att denna ska ha kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Det är okej att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende eller bo hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Undantag från försörjningskravet

Försörjningskravet gäller inte dig som (10 § tillfälliga lagen samt Migrationsverket):

- är barn under 18 år

- är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd. Detta gäller endast om din familjemedlem är din make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år, och om ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU. Du och din partner ska ha en väl etablerad relation. Det betyder att ni ska ha bott tillsammans i minst två år. Om ni har eller väntar gemensamt barn kan en kortare tid än två år vara tillräckligt

- har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd

Sammanfattning

Det är omöjligt för mig att svara på varför Migrationsverket inte ansett att du uppfyller försörjningskravet, eftersom jag inte vet om alla omständigheter i ditt fall. Det du kan göra är att jämföra Migrationsverkets beslut i ditt ärende med vad jag nu har skrivit och övriga källor jag har hänvisat till. Om du vet att försörjningskravet gäller för dig men du inte kommer att kunna uppfylla det, så kan tyvärr din fru inte få uppehållstillstånd pga. anknytning till dig. Hon kan då ansöka om uppehållstillstånd på annan grund, t.ex. för arbete. För ytterligare information och rådgivning inom området råder jag dig att ta kontakt med Migrationsverket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (785)
2019-03-21 Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap
2019-03-20 Överklaga beslut om uppehållstillstånd
2019-03-18 Kan vi ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?
2019-03-18 Anknytningsansökan till barn

Alla besvarade frågor (66923)