Narkotikastrafflagen

2018-01-14 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag har drogrester hemma. Kan jag åka dit för innehav? Väldigt små mängder med amfetamin.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

I Sverige är all olovligt (utan tillstånd) innehav av narkotikaklassade preparat kriminaliserat och olagligt. Även små mängder amfetamin är olagligt att inneha, det finns dock ett krav på att man innehar/innehaft det med uppsåt. Du får ett längre svar här nedan.

Narkotikastrafflagen

Frågan regleras av narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § är det olagligt att:

Överlåta narkotika Framställa narkotika avsett för missbruk Förvärva narkotika med syfte att överlåta det Anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta liknande sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk Bjuda ut narkotika till försäljning, förvara eller befordra vederlag för narkotika, förmedla kontakter mellan försäljare och köpare eller företa någon sådan liknande handling, om förfarandet kan främja narkotikahandel Inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika

Bestämmelsen träffar i stort sett all kontakt med narkotika och i ditt fall är det den sista punkten i 1 § som innehavet kan falla in under. Enligt punkten är all form av olovligt handhavande av narkotika – oavsett om det sker i samband med egen konsumtion eller på annat sätt – straffbart. Även själva bruket som sådant är att anse som befattning med narkotika. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över narkotikan.

För straffbarhet krävs dock att gärningen har begåtts med uppsåt. Som minst räcker det med att du förstår att det finns en sannolikhet/risk för att preparatet är narkotika samtidigt som du är likgiltig för detta.

För någon av de fem första punkterna kan man bli dömd även utan uppsåt, då kan det räcka med grov oaktsamhet (3 a § NSL).

Narkotikabrott är även ett så kallat artbrott, vilket innebär att det är ett brott som domstolarna ska se strängt på och normalt presumeras att fängelse ska dömas ut som påföljd. Väldigt små mängder (beroende på hur farligt eller allvarligt preparatet kan anses vara) kan dock vara att anse som ringa, i så fall kan påföljden stanna på bötesnivå.

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen,

Hälsningar //

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?