Narkotikaklassat läkemedel, Citodon

2021-06-11 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej ! Jag undrar hur lagen ser på mängden citadon ,,,Straffskalan .Vänligen P.B
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Citodon är ett narkotikaklassat läkemedel som innehåller paracetamol och kodein. Medicinen används för smärtlindring vid till exempel diskbråck och benbrott. Då citodon är ett narkotikaklassat läkemedel får det endast försäljas på recept och det får endast skrivas ut av personer med förskrivningsrätt. Detta innebär att mediciner, såsom citodon, som är klassade som narkotika är lagliga att använda för den person som läkaren har skrivit ut dem till. Men det är olagligt och farligt för andra att använda dem.

Den som olovligen (dvs. olagligt) innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika kan dömas för narkotikabrott av normalgraden till fängelse i högst 3 år (1 § 6 p. Narkotikastrafflagen). Alltså om du innehar, brukar eller tar annan befattning med Citodon olagligt (dvs. du har inte fått det narkotikaklassade läkemedlet utskrivet av en läkare) kan du dömas för narkotikabrott.

Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika är att anses som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § Narkotikastrafflagen).

I rättspraxis har innehav av upp till 0,6 gram kokain bedömts som ringa narkotikabrott (se t.ex. NJA 2008 s. 653). Vad gäller heroin har innehav av 0,17 gram bedömts som narkotikabrott av normalgraden (se NJA 1997 s. 193). I rättsfallet NJA 2012 s. 650 har Högsta domstolen uttalat att innehav av 5 gram mefedron eller mer ska bedömas som brott av normalgraden, samt att utgångspunkten vid straffvärdebedömningen ska vara att innehav av upp till 8 gram mefedron motsvarar minimistraffet fängelse fjorton dagar, innehav av 10 gram motsvarar fängelse en månad och innehav av 15 gram motsvarar fängelse två månader. Enligt föredragande statsrådet borde innehav av hallucinogena droger som LSD betraktas på samma sätt. Se prop. 1992/93:142 s. 16 f

Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst 2 år och högst 7 år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3 § Narkotikastrafflagen).

Straffskalan för olovligt innehav eller bruk av narkotika är olika beroende på om det är ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden eller grovt narkotikabrott. Vid bedömningen tar man bl.a. hänsyn till mängden narkotika men även andra aspekter som t.ex. om det är för eget bruk eller ej, vilken typ av narkotika det är m.m.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen åter.

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (566)
2021-12-08 Vad är konsekvenserna av att köra drogpåverkad?
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?

Alla besvarade frågor (97717)