Narkotikainnehav, avstängning skolan, socialen?

2017-10-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Under otroligt spontan razzia av min lägenhet har jag erkänt till inköp av 1g amfetamin, samt testat positivt för thc, amfetamin, kokain och benso (preliminärt). När poliserna pratade sinsemellan under razzian verkade det dock som att de tyckte att "snabbstickorna" hade något fel på sig, förstår annars inte hur jag skulle kunnat pissa positivt för kokain eller benso. Får veta slutgiltiga testproverna om ca 2 veckor. Förklarade för polisen att detta (amfetamin) är en förstagångsföreteelse som jag insett varit väldigt destruktivt, då det har gått ungefär ett år sedan min mamma dog och hösten har varit svår då den tagit många smärtsamma minnen med sig. Under september månad inhandlade jag 1 gram amfetamin på en fest och har använt detta för att plugga ikapp under nätter när jag inte orkat ta mig ur sängen om dagarna. Riktigt dåligt, jag vet.I lägenheten hittades även en 8mg subutex. Denna var dock inte min, ingen aning hur den hamnat där. Förklarade även detta för polisen - jag är den enda i min umgängeskrets som har en egen lägenhet och vi brukar förfesta här, då endast med alkohol. Detta har försökts hållas under kontrollerade former men jag antar att det är någon kompis kompis som glömt eller tappat den. Hur körd är jag?Jag går fortfarande kvar i gymnasiet, vad kommer detta ha för påföljder? Får skolan stänga av mig, får polisen notifiera dem om detta som hänt eller är det raka vägen till soc som gäller?Har ej körkort om det är relevant.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Brott som kan bli aktuellt är sannolikt ringa narkotikainnehav. Trolig påföljd är böter eller villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Risken för fängelsestraff är ganska liten. Det får inga påföljder för dina gymnasiestudier. Socialnämnden behöver inte blandas in om inte rätten fastslår ett narkotikaberoende eller missbruk hos dig. Tvångsvård hos socialnämnden kan bli aktuellt först om eventuellt missbruk inte anses kunna botas på något annat sätt. Det kan påverka dina möjligheter att ta körkort, men troligtvis inte. Skolan kommer inte att meddelas och du kommer inte att bli avstängd. Hör av dig om något är oklart i svaret.

Möjliga påföljder för olika narkotikabrott

Jag utgår från att du är misstänkt för narkotikabrott på grund av innehav eller bruk av amfetamin och eventuellt innehav av subutex. Ett narkotikabrott kan anses vara ringa (mindre allvarligt), av normalgraden eller grovt. Ringa narkotikabrott kan medföra dagsböter och upp till sex månaders fängelsestraff. Brott av normalgraden kan medföra upp till tre års fängelsestraff. Avgörande för hur allvarligt brottet bedöms är oftast arten och mängden narkotika (1 och 2 §§ narkotikastrafflagen).

Gränsen för amfetamininnehav

Högsta domstolen har uttalat att bedömningen av om ett narkotikabrott är av normalgraden eller inte ska ske med beaktande av samtliga omständigheter på ett nyanserat sätt, men att sort och mängd av narkotika är avgörande vid gränsdragningen. Avseende just mängden narkotika, uttalade domstolen att innehav av 5 gram eller mer amfetamin i regel ska bedömas som brott av normalgraden. Det kan tolkas som att ett innehav på under 5 gram amfetamin ska bedömas som ringa brott (Högsta domstolens avgörande mål nr B 3730-11).

Gränsen för subutextabletter

Hovrätten har tidigare ansett innehav av fyra subutextabletter utgöra brott av normalgraden (RH 2007:85). Hovrätten har i ett senare fall funnit att innehav av två tabletter á 8 mg enbart utgör ringa brott (RH 2008:49). Det finns därför anledning att anta att innehav av en subutextablett på 8 mg utgör ringa narkotikabrott.

Ett brott eller flera brott?

Tekniskt sett har du begått flera brott: innehav av två substanser och bruk av en substans. Samtida innehav av flera olika narkotikaklassade substanser bedöms sannolikt som en och samma gärning med gemensam påföljd. Anledningen är att brottet är just innehav av narkotikaklassad substans, inte innehav av specifika substanser. Det är därför fråga om ett innehav. Om rätten finner dig skyldig till innehav kommer du inte att samtidigt dömas för bruk. Stöd för denna tolkning finns i Högsta domstolens dom B 4368-16 meddelad den 19 maj 2017.

Ringa narkotikabrott eller normalgraden?

Det kommer att klassas som narkotikabrott av normalgraden om gränsen för ringa anses ha passerats. Det beror inte enbart på typen och mängden narkotika, utan även om innehavet anses ha varit för eget bruk eller om det finns skäl att anta att du hade för avsikt att sälja det. Om rätten finner din berättelse trovärdig, dvs. att du endast avsett använda det för eget bruk, kommer du högst sannolikt enbart att dömas för ringa narkotikabrott eftersom det är fråga om små mängder narkotika - även inberäknat subutextabletten.

Hur bestäms straffet?

Narkotikabrott är s.k. artbrott där domstolen normalt ska utdöma fängelsestraff. Vid bestämningen av påföljd för narkotikabrott ska hänsyn bl.a. tas till gärningsmannens avsikt med brottet, brottets samhällsfarlighet, omständigheterna vid och kring brottet och gärningsmannens personliga förhållanden m.m. I vissa fall utdömas korta fängelsestraff runt en månad. Är gärningsmannen under 21 år ska domstolen dock försöka undvika fängelsestraff. Det finns stöd för att utdöma villkorlig dom i förening med t.ex. samhällstjänst eller skyddstillsyn i stället. Det kan även vara så att domstolen enbart dömer ut böter. Normalt utdöms i så fall ca 30 dagsböter (Högsta domstolens dom NJA 2005 s. 348). Varje bot uppgår till ett belopp som avgörs av din inkomst. Har du ingen inkomst kommer varje bot att uppgå till låga belopp. Om du sedan tidigare är ostraffad och är ångerfull är risken för fängelsestraff ganska liten i det fall du döms för ringa narkotikabrott.

Socialnämnden?

Om du är över 18 år finns det ingen anledning att kontakta socialnämnden. Om du syftar på tvångsvård så är risken mycket liten om inte ett narkotikaberoende kan slås fast. Det måste anses att tvångsvård är det enda sättet för att bota missbruket.

Körkort?

Det kan påverka dina möjligheter att ta körkort, men troligtvis inte på grund av ett ringa narkotikabrott.

Skolan?

Nej, du kommer inte att bli avstängd från skolan. För att rektorn ska kunna vidta sådan åtgärd mot dig måste det anses vara nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. Det finns inget direkt samband mellan att vara misstänkt för narkotikabrott och störande av andra elevers trygghet och studiero. Skolan kommer inte att meddelas om misstankarna mot dig eller eventuellt utdömt straff, men var uppmärksam på att domstolsförhandlingar och förundersökningsprotokoll hos polisen utgör allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (549)
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?
2021-09-03 Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?
2021-08-31 Kan polisen konfiskera industrihampa?
2021-08-30 Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

Alla besvarade frågor (95782)