Narkotikabruk

2019-12-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Mina fråga gäller droger. Om polisen får tag i mig där jag uppenbart är påverkad av någonting men jag hävdar att någon har drogat mig. Kan jag bli dömd för ringa narkotikabrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Narkotikastrafflag (1968:64), som hädanefter refereras till som NSL.

Det allra första steget för att kunna bli dömd för narkotikabrott är att själva preparatet är narkotikaklassat. Jag utgår från att så är fallet när besvarar frågan nedan.

Det är inte olagligt att vara påverkad av narkotikaklassat preparat, utan en åklagare måste bevisa att gärningspersonen har brukat narkotika, 1 § 6 p. NSL. För att gärningspersonen ska kunna dömas för brottet krävs att det finns uppsåt till själva brukandet av narkotika. Självklart kan person invända att någon annan har drogat en och därmed hävda att det inte finns något uppsåt. I sådant fall blir det upp till rätten att i det enskilda fallet avgöra (med hänsyn till all bevisning som finns i målet) om det finns tillräckliga bevis för att döma för narkotikabrott trots en sådan invändning. Jag har för lite information för att göra en bedömning i ditt specifika fall hur rätten skulle ställa sig till en sådan invändning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.


Med vänlig hälsning

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (404)
2020-03-31 Hur anmäler man narkotikabrott?
2020-03-24 Narkotikabrott, påföljd och belastningsregister.
2020-03-22 Straff och påföljd för narkotikasmuggling
2020-03-20 Vad gäller för underlåtenhet att avslöja samt medverkan till innehav av narkotika?

Alla besvarade frågor (78684)