Narkotikabrott utan kännedom om innehav

Om två personer blivit misstänkt för grov narkotika brott, och en av de innehaft narkotika i bolaget utan den andra personens kännedom. Kan den som inte haft någon kännedom bli dömd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga är reglerad i narkotikastrafflagen (NsL) (https://lagen.nu/1968:64#P1S1). I 1 § NsL anges det att för att en person ska bli dömd för narkotikabrott behöver personen ha begått någon av de förbjudna narkotikagärningarna med uppsåt. Det innebär för att en person ska bli dömd enligt 1 § NsL behöver den personen som lägst ha ett likgiltighetsuppsåt till den förbjudna gärningen. Med ett likgiltighetsuppsåt till t.ex huruvida ett visst preparat är narkotika innebär att personen förstår att det finns en mycket hög sannolikhet att preparatet är narkotika men är likgiltig inför detta faktum. Gärningsmannen måste därmed uppfattat att det finns en risk att t.ex ett visst preparat är att anse som narkotika. I ditt fall var personen helt ovetande vilket innebär att även om det rör sig om ett innehav av narkotika enligt 1 § 6 p. i NsL så är det inte uppsåtligt vilket därmed inte är straffbart enligt bestämmelsen.

I 3 § NsL finns en reglering som även förbjuder vissa handlingar med narkotika som sker av grov oaktsamhet. Det är dock endast 1 § 1-5 p. som är förbjudna vilket innebär att även om personen hade varit grov oaktsam hade han inte kunna bli dömd.

Hoppas du fick svar på din fråga!Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo