Narkotikabrott - självförvållat rus

2016-03-20 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Åkte på en LOB för att jag var kraftigt berusad och vid visitering hitta polisen en påse med vad dom förmodade var cannabis! Dom frågade vad påsen innehöll och jag sa att jag inte hade en aning för jag kommer inte ihåg ett dugg av festnatten... Sen åkte jag på pissprov som sedan givetvis visade negativt på alla droger dom testade mig på! Jag nekade till allt och nekar fortfarande! Så frågan är om jag kan bli fälld för "innehav" vid ev rättegång då jag var så berusad och ej minns?var 0.32g cannabis.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver innebär mycket riktigt att om Polisen hittar en påse innehållande narkotikaklassade preparat kan det i domstol bedömas som narkotikabrott. I 1 § narkotikastrafflag stadgas bland annat att för narkotikabrott döms den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika. Är brottet med hänsyn till bland annat mängd och art att anse som ringa döms gärningsmannen för ringa narkotikabrott. Vidare gäller för båda typerna av brott även ett krav på att gärningen sker uppsåtligen. Detta innebär att för att du ska kunna dömas för brott måste innehavet varit uppsåtligt.

Du beskriver att du vid händelsen var väldigt berusad och ej minns vad du gjort under kvällen. Lagstiftaren har i 1 kap. 2 § andra stycket slagit fast och förtydligat "att en gärningsman självförvållat varit påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel fritar honom inte från ansvar för brott, och därmed inte heller från straff." Denna bestämmelse har under en tid varit svårtolkad, men högsta domstolen har i NJA 2011 s. 563 förklarat att detta stadgande anses innebära att "den impulsivitet, aggressivitet, hämningslöshet, besinningslöshet, omdömeslöshet som så ofta kännetecknar en berusad inte utesluter att personen handlar uppsåtligt i enlighet med den allmänna uppsåtsläran."

Innebörden av allt detta är att trots att du varit så berusad att du inte minns kvällen så kommer domstolen att göra en bedömning av om du haft uppsåt till innehavet av narkotikan. Finner domstolen att du haft uppsåt kan du således dömas för brottet.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (526)
2021-06-11 Narkotikaklassat läkemedel, Citodon
2021-06-09 1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?
2021-06-08 Är det tillåtet med lite amfetamin i kroppen?
2021-06-08 Kan man dömas för sin sambos narkotikainnehav?

Alla besvarade frågor (93065)